Drugsscreening

Hieronder staat informatie over de drugsscreeningen die in ons laboratorium worden uitgevoerd. Hierbij is onder andere voor iedere screening de afkapwaarde vermeld. Een afkapwaarde is de gekozen drempelwaarde waarboven we een uitslag positief noemen. Waarden onder de afkapwaarde worden door ons gerapporteerd als ‘NA’ ofwel niet aantoonbaar. De afkapwaarden zijn zodanig vastgesteld dat de kans op een vals positieve uitslag klein is.

Onze drugsscreeningen worden uitgevoerd met een immuno-assay bepaling.

 Screening

 Afkapwaarde

 Bepalingsgrens

Amfetaminen (incl. XTC)

1000 ng/mL

5000 ng/mL

Benzodiazepines

300 ng/mL

5000 ng/mL

Cannabis

50 ng/mL

200 ng/mL

Cocaine

300 ng/mL

5000 ng/mL

EDDP (metaboliet methadon)

100 ng/mL

5000 ng/mL

Opioïden

300 ng/mL

5000 ng/mL

Ethylglucuronide (metaboliet ethanol)

500 ng/mL

2000 ng/mL

Methylfenidaat

100 ng/mL

1000 ng/mL

Ketamine

100 ng/mL

500 ng/mL

 

Hoe werkt een immuno-assay?

Aan de urine wordt een zogenaamd antilichaam toegevoegd dat zich bindt aan een bepaald type drug in de urine indien deze aanwezig is (figuur 1). Voor iedere soort drug is er een antilichaam. Tevens wordt aan de urine een hoeveelheid chemisch gelabeld drug toegevoegd. Ook dit chemisch gelabeld drug kan zich ook aan het antilichaam hechten (figuur 2). Indien het chemisch gelabelde drug zich niet hecht aan het antilichaam treedt er als gevolg hiervan  een chemische reactie op. Deze chemische reactie zorgt ervoor dat de absorptie van de hoeveelheid licht, die continu door de testbuis schijnt, verandert. Deze verandering van de lichtabsorptie is een maat voor de concentratie van de drug in de urine.

Indien er geen drug in de urine aanwezig is zal al het gelabelde drug zich aan het antilichaam hechten en treedt er geen chemisch reactie op en dus geen verandering in de hoeveelheid lichtabsorptie.

Is er veel drug aanwezig in de urine dan zullen alle antilichamen met deze drug bezet zijn en zal er, als gevolg van het feit dat de chemisch gelabelde drug zich niet aan het antilichaam kan hechten, een grote hoeveelheid chemische reacties plaats vinden, hetgeen resulteert in een grote verandering in lichtabsorptie door het testmengsel.

Figuur 1

Figuur 2

Zo zijn er voor iedere drugsscreening eigen antilichamen en chemisch gelabelde drugs.

In sommige gevallen, zoals o.a. bij opioïden of amfetaminen, zijn de antilichamen niet heel erg specifiek. Bij bijvoorbeeld de bepaling van opioïden in urine kan zowel morfine als codeïne zich aan het antilichaam hechten. Beide stoffen kunnen dan ook een positieve uitslag veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de amfetaminen bepaling: hierbij is sprake van een groepsreactie. Soms is dit gewenst: bij de amfetaminescreening kunnen ook de XTC-achtigen getest worden. Maar soms is het ook ongewenst, doordat geneesmiddelen of voeding ook reageren met de antilichamen.

Hieronder is per test aangegeven wat de afkapwaarde is, de bepalingsgrens en welke componenten reageren met de test.

Amfetamine (incl. XTC)

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

Amfetaminen (incl. XTC) CEDIA

1000 ng/mL

5000 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de amfetamine test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt:

d-Amfetamine

dexamfetamine

d,l-Amfetamine

speed

l-Amfetamine

 

Benzodioxazolylbutanamine (BDB)

 

1-Benzylpiperazine

 

Bupropion

Wellbutrin, Zyban

Cathinone

 

4-Chloroamfetamine

 

1-3 Chlorofenyl Piperazine

m-CPP, Trazodon

Dimethylamylamine (DMAA)

Geraniumolie extract, Jack3, OxyELITE

l-Efedrine

 

Fenfluramine

Pondimin

Fenofibraat

Tricor

4-Fluoroamfetamine

 

p-Hydroxyamfetamine

 

Mebeverine

Duspatal

Mefentermine

Wyamine

d-Methamfetamine

 

d,l-Methamfetamine

Desoxyn

l-Methamfetamine

 

Methcathinone

 

p-Methoxyamfetamine (PMA)

 

p-Methoxymethamfetamine (PMMA)

 

N-methyl-1-(3,4-Methylene-dioxyfenyl)-2-butanamine (MBDB)

 

3,4-Methyleendioxyamfetamine (MDA)

 

3,4-Methyleendioxyethylamfetamine (MDEA)

 

3,4-Methyleendioxymethamfetamine (MDMA)

XTC

3,4 Methyleendioxypyrovaleron (MDPV)

Badzout

Mefedron

 

Fenmetrazine

Preludin

Fentermine

Adipex, Fastin, Ionamin, Obenix, Obefen, Obermine, Obestin, Fentamine

b-Fenylethylamine

 

D,l-Fenylpropanolamine

Acutrim, Dexatrim, DuraVent

d-Pseudoefedrine

 

Synefrine

 

N-(3-trifluoromethyl-fenyl)piperazine HCL

 

Methylfenidaat (Ritalin, Concerta) geeft geen positieve uitslag op de amfetaminetest.

Benzodiazepines

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

Benzodiazepines CEDIA

300 ng/mL

5000 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de benzodiazepines test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt:

7-NH2-Flunitrazepam

 

a-OH-Alprazolam

 

a-OH-Midazolam

 

3-OH-Bromazepam

 

3-OH-Phenazepam

 

a-OH-Triazolam

 

Alprazolam

Tafil, Valeans, Xanax, Xandor

Benzofenon

 

Bromazepam

Lectopam

Chloordiazepoxide

Libritabs, Librium, Sereen

Clobazam

 

Clonazepam

Rivotril

Clorazepaat

Gen-XENE, Tranxene

Delorazepam

 

Demoxepam

 

Desalkylflurazepam

 

Desmethyldiazepam

Nordaz, Calmday

Diazepam

Valium, Valrelease, Vazepam

Estazolam

ProSom

Flunitrazepam

Rohypnol

Flurazepam

Dalmane, Durapam

Halazepam

Paxipam

Lorazepam

Ativan

Lormetazepam

 

Medazepam

Nobrium

Midazolam

Versed

N-DesmethylFlunitrazepam

 

Nimetazepam

 

Nitrazepam

 

Nordiazepam

 

Oxazepam

Serax

Phenazepam

 

Prazepam

Centrax

Temazepam

Restoril, Razepam, Temaz

Triazolam

Halcion

Cannabis

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

Cannabis DRI

50 ng/mL

200 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de cannabis test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt: 

11-Hydroxy-D9-THC

 

11-Nor-D8-THC-COOH

 

11-Nor-D9-THC-COOH

 

8-Beta-Hydroxy-D9-THC

 

8-Beta-11-Hydroxy-D9-THC

 

D9-THC (Dronabinol)

Marinol

Cannabinol

 

Flupirtine Maleaat

 

Raltegravir

Isentress

Cocaïne

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

Cocaine CEDIA

300 ng/mL

5000 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de cocaine test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt:

Benzoylecgonine

 

Cocaethyleen

 

Cocaine

 

3,4 Methyleendioxypyrovaleron (MDPV)

Badzout

Quinine HCl

Quinamm, Quindan, Quiphile, Q-Vel, Strema

Quinine Sulfaat

Formula Q

EDDP (Methadon metaboliet)

EDDP (Methadon metaboliet)

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

EDDP CEDIA

100 ng/mL

5000 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de EDDP test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt: 

EDDP (Primaire methadon metaboliet)

 

3,4 Methyleendioxypyrovaleron (MDPV)

Badzout

Opioïden

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

Opioïden DRI

300 ng/mL

5000 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de opioïden test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt:

Codeine

 

Dihydrocodeine

DHC Plus, Synagos-DC

Heroine

 

Hydrocodone

Lortab, Vicodin

Hydromorfone

Dilaudid

Levorphanol

Levo-Dromoran

6-Monoacetyl Morphine

 

Morfine

 

Morfine-3-Glucuronide

 

Morfine-6-Glucuronide

 

Oxycodone

OxyContin

Oxymorfine

Numorphan; Numorfon, Opana

Ranitidine

Zantac

Maanzaad komt van de papaverplant en bevat zowel codeïne als morfine. Het eten van maanzaad kan een positieve opioïden test geven.

Ethylglucuronide (EtG) metaboliet ethanol

Screening

Afkapwaarde

Bepalingsgrens

Ethyl Glucuronide DRI

500 ng/mL

2000 ng/mL

Onderstaande componenten kunnen een positieve uitslag geven bij de opioïden test, de cursiefgedrukte component is de component waarmee de test geijkt wordt:

4-Chloro-1-butanol

 

Ethyl Glucuronide

 

Hydroxybupropion

 

Propanol Glucuronide