Dutch Laboratory on Drugs and Doping (DLDD)

Dopingcontrole

De urinecontroles worden uitgevoerd in het klinisch farmaceutisch laboratorium van de Ziekenhuisapotheek, gevestigd in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) locatie TweeSteden Tilburg. In het laboratorium zijn professioneel opgeleide analisten, een organisatorisch hoofd laboratorium en een ziekenhuisapotheker werkzaam. De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelenvoorziening van ziekenhuizen en enkele andere zorginstellingen in de regio Midden-Brabant. Zoals gebruikelijk is in ziekenhuisapotheken houdt het laboratorium zich bezig met de analyse van geneesmiddelen voor allerlei doeleinden. Naast de bepaling van geneesmiddelen in biologisch materiaal zoals bloed en urine ten behoeve van patiënten in het ziekenhuis, kwaliteitscontrole van bereidingen in de apotheek en opdrachten vanuit de industrie, is ons laboratorium eveneens actief op het gebied van urinecontrole op drugs. Dit laatste doen we onder de naam Dutch Laboratory on Drugs and Doping (DLDD). Tevens wordt deelgenomen aan nationale en internationale kwaliteitscontrole testen op het gebied van geneesmiddelen, toxicologie en drugs.

Een urinecontrole bestaat in eerste instantie uit een screeningsonderzoek naar de aanwezigheid van de volgende drugs:

Door het DLDD

  • amfetaminen (inclusief XTC-achtigen)
  • benzodiazepinen
  • cannabis
  • cocaïne
  • ethylglucuronide (metaboliet ethanol)
  • EDDP (metaboliet methadon)
  • Opioïden

Door een extern lab

  • Ketamine
  • Methylfenidaat

GHB wordt door het DLDD uitgevoerd als bevestigingsonderzoek.

Bij iedere screening, uitgevoerd door het DLDD, wordt tevens het gehalte kreatinine bepaald. Deze uitslag wordt onder andere gebruikt ten behoeve van de interpretatie van cannabisuitslagen. Daarnaast kan een lage kreatinine uitslag wijzen op mogelijke frauduleuze verdunde urine.

Wanneer vervolgonderzoek nodig is in de vorm van een contra-expertise of bevestigingsonderzoek dan maken wij gebruik van de diensten van externe geaccrediteerde laboratoria.

Het beleid van het laboratorium van de Ziekenhuisapotheek is er op gericht de activiteiten op het gebied van de urinecontrole verder te ontwikkelen in goed overleg met de aanvragers.

In 2017 heeft het laboratorium een ISO 15189:2012 accreditatie behaald.