Voorzorggroep Psychiatrie

In de voorzorggroep psychiatrie start je na intake en in deze indicatiefase vindt psychodiagnostisch onderzoek plaats. De uiteindelijke indicatie voor een behandelgroep wordt in deze groep bepaald. De voorzorggroep duurt vijf tot acht weken.

Aanmelding voor intake vindt direct plaats bij de Dagbehandeling. Patiënten kunnen worden verwezen naar het ETZ TweeSteden, polikliniek Psychiatrie.