Verpleegafdeling Longgeneeskunde (Elisabeth)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 30 31
Route
Etage F, kamer 1 t/m 16,
kamer 29 t/m 44

Verpleegafdeling Longgeneeskunde ETZ Elisabeth heeft tweeentwintig bedden waarvan er een is gereserveerd voor slaaponderzoeken. Verder zijn op de afdeling één-, twee- en vierpersoonskamers aanwezig. De verpleging maakt een keuze op welke kamer u, op dat moment, de best mogelijke zorg kunt krijgen. Dit hangt samen met uw gezondheidstoestand en de beschikbaarheid van kamers.

Opnameduur

De opnameduur is sterk wisselend. Dit is afhankelijk van het ziektebeeld waarvoor u bent opgenomen, eventuele onderzoeken die plaats moeten vinden en verdere behandeling daarvoor. Gemiddeld liggen mensen zeven tot tien dagen in het ziekenhuis op de afdeling Longziekten.

Patiëntgericht verplegen

De afdeling werkt met een systeem van patiëntgericht verplegen. Dit houdt in dat u gedurende de duur van uw opname zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen wordt verzorgd. Ook wordt er gewerkt met een klinieklongarts. Dit betekent dat een van de longartsen gedurende een hele week de zorg heeft voor het medisch beleid op de verpleegafdeling. Hij bezoekt daarvoor op maandag, woensdag en vrijdag alle patiënten. Het kan dus zijn dat u, als u slechts kortdurend moet worden opgenomen, uw eigen longarts niet ziet. Eventuele controleafspraken op de polikliniek vinden weer wel plaats bij uw eigen longarts.

Voorbeelden behandelingen

Enkele van de behandelingen die op de afdeling Longziekten worden uitgevoerd, zijn:

  • behandeling van astma of COPD
  • behandeling van pneumonie (longontsteking)
  • behandeling van longkanker

Wegwijs binnen F3

De brochure ‘Wegwijs’ geeft u informatie over de gang van zaken op deze afdeling. U vindt hierin informatie over de medewerkers van de afdeling, de dagindeling en de geldende regels. Deze informatie bieden we u naast de uitleg en rondleiding door een verpleegkundige. De brochure staat in de rechterbalk onder Belangrijke informatie.

M.H.Tilkema-Tiebosch

Longarts

Ik vind het belangrijk om open en eerlijk te communiceren met patiënten, ook en juist als het om slecht nieuws gaat.