Verpleegafdeling Chirurgie (ETZ TweeSteden)

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 53 57 (3A) (013) 221 53 52 (3B)
Route
Verpleegafdeling 3A/3B

Geopereerd worden is een ingrijpende gebeurtenis. Het team van de chirurgische verpleegafdelingen 3A en 3B van ETZ TweeSteden staat klaar om u professioneel, zorgzaam en gastgericht te verplegen. We hebben in totaal plaats voor 52 patiënten.

Verpleegafdeling 3A is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten die worden geopereerd i.v.m. maag- en slokdarmkanker, ernstig overgewicht (bariatrische chirurgie) en patiënten met borstkanker (mammachirurgie). Verpleegafdeling 3B is gespecialiseerd in de zorg rondom het darmkanaal (colorectale chirurgie).

Het kan voorkomen dat de afdeling waar u opgenomen dient te worden op grond van de differentiatie, vol ligt. Het is dan mogelijk u op de andere afdeling op te nemen en in overleg met de medisch specialist wordt overplaatsing overwogen.

 • A

  Geen resultaten
 • B

  Geen resultaten
 • C

  Geen resultaten
 • E

  Geen resultaten
 • F

  Geen resultaten
 • G

  Geen resultaten
 • H

  Geen resultaten
 • I

  Geen resultaten
 • J

  Geen resultaten
 • K

  Geen resultaten
 • L

  Geen resultaten
 • M

  Geen resultaten
 • N

  Geen resultaten
 • O

  Geen resultaten
 • P

  Geen resultaten
 • Q

  Geen resultaten
 • R

  Geen resultaten
 • S

  Geen resultaten
 • T

  Geen resultaten
 • U

  Geen resultaten
 • V

  Geen resultaten
 • W

  Geen resultaten
 • X

  Geen resultaten
 • Y

  Geen resultaten
 • Z

  Geen resultaten
Elke verpleegafdeling heeft een gemotiveerd team dat bestaat uit twee teamleiders, verpleegkundigen, leerlingverpleegkundigen/ stagiaires, gastteammedewerkers en secretaresses. De verpleegkundige teams en gastteams zijn op grond van de differentiatie ingedeeld op een afdeling, maar zijn onderling uitwisselbaar.

Op de afdeling is er een arts-assistent chirurgie, de zogenaamde zaalarts, die samen met de chirurg het beleid, in overleg met u, vastlegt. Dagelijks wordt er bij u visite gelopen.

De afdelingen werken met verschillende disciplines samen om u te allen tijde de best mogelijke zorg te verlenen: fysiotherapie, diëtetiek, stomaverpleegkundigen, wondverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, Dienst Geestelijke Verzorging en medewerkers van de activiteitenbegeleiding.