Overzicht door ETZ geïnitieerd onderzoek

In het ETZ vindt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit overzicht laat zien welke zelf geïnitieerde onderzoeken in de eerste zes maanden van 2018 zijn gestart.

Het effect van een clinical decision support systeem op advisering door de ziekenhuisapotheker bij geneesmiddel gerelateerde problemen

Geneesmiddel gerelateerde problemen komen bij klinische patiënten veel voor. Ze kunnen leiden tot interventie door of consultatie van de ziekenhuisapotheker. In het ETZ is in april 2018 een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) inclusief elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) en clinical decision support systeem (CDSS) geïmplementeerd. Er zijn geen studies bekend die de invloed van een dergelijk systeem op deze rol van de ziekenhuisapotheker beschrijven. Het primaire doel van deze studie is derhalve te onderzoeken wat de invloed is van een EPD implementatie, inclusief EVS en CDSS, op het aantal en soort consulten voor de ziekenhuisapotheker.
Contactpersoon: Marjolijn Duisenberg, ziekenhuisapotheker.

 

Wie Doet Wat? De verdeling van diabeteszorgtaken tussen ouders en kinderen

Dit vragenlijstonderzoek heeft als doel om beter te begrijpen hoe ouders en kinderen (6-17 jaar) met diabetes type 1 de diabeteszorgtaken onderling verdelen en wat daarbij een rol speelt. 
Contactpersoon: Jori Aalders.

 

Validatie Groep B Streptokokken sneltest

Snelle detectie van GBS dragerschap leidt tot gerichte antibiotica profylaxe gedurende de partus. In deze studie willen we de sensitiviteit, specificiteit en toepasbaarheid van drie moleculaire GBS-sneltesten evalueren bij zwangere vrouwen. Daarbij wordt de huidige GBS kweekmethode als gouden standaard gebruikt.
Contactpersoon: Karin Gast.

 

Klinische beschrijving van Fasciitis Necroticans in Nederland en de kwaliteit van leven

Fasciiitis necroticans (‘vleesetende bacterie’) is een ernstige, snel progressieve infectie van de weke delen die gepaard gaat met een hoge morbiditeit en mortaliteit (20-30%). Per jaar wordt deze diagnose slechts enkele keren per ziekenhuis gesteld. Vrijwel al het reeds bestaande onderzoek komt uit Zuid-Oost Azië of Australië, alwaar er andere verwekkers voor deze ziekte zijn. 
Voor dit onderzoek hebben we in vijf ziekenhuizen de patiëntgegevens verzameld (bestaand uit demografische gegevens en gegevens van presentatie, bloedonderzoek, aanvullend onderzoek, operaties, opname en vervolg). Deze worden momenteel geanalyseerd. In totaal zijn er 123 patiënten geïncludeerd, waarmee dit onderzoek tot een van de grootste van West-Europa behoort. 
Verder bouwend op deze database, willen we graag weten wat de kwaliteit van leven is van patiënten die deze een fasciitis necroticans hebben ondergaan en overleefd. Hiervoor zijn we reeds patiënten aan het benaderen voor het invullen van specifieke vragenlijsten. We hopen hiermee in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op de gevolgen en sneller de juiste hulp aan te kunnen bieden. 
Contactpersoon: Sander van Stigt, traumachirurg.

 

IVF/ICSI-app

Nieuwe vorm van informatievoorziening door middel van een app, waarbij informatie rondom het IVF/ICSI traject gedoseerd en op een interactieve manier wordt aangeboden. Hierbij wordt gekeken naar de ervaren kwaliteit van zorg, kennis, compliance met hormoon-spuitinstructies en spanning tijdens de behandeling. 
Contactpersoon: M. Keijsers.
 


Informatie

Voor meer informatie over deze onderzoeken neem contact op met Wetenschapsbureau.