Dialyseren tijdens uw vakantie

In deze folder leest u wat u moet (laten) regelen voordat u als dialysepatiënt op vakantie gaat.

Lees hier de folder.