Elisabeth TopZorg

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis krijgt de komende jaren subsidie van ZonMw. Dit is een organisatie die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. Met het geld dat we ontvangen, voeren we diverse onderzoeken uit. Het belangrijkste doel dat wij daarbij voor ogen hebben, is natuurlijk direct onze zorg aan u, onze patiënt, verbeteren. Daarnaast helpen de onderzoeksresultaten ons om zorgprofessionals nog bekwamer te maken. De uitkomsten van de diverse studies zetten we bijvoorbeeld in bij scholingen. Een derde en laatste doel is laten zien dat ook algemene ziekenhuizen in staat zijn wetenschappelijk onderzoek te doen. Wij zijn geen academisch ziekenhuis, maar werken in deze studies wel intensief samen met Tilburg University en andere opleidingsinstituten.

Er lopen diverse onderzoeken, van heel verschillende aard. Toch hebben ze iets gemeen. Steeds meer dringt ook in wetenschappelijke kringen het besef door dat een mens meer is dan zijn lichaam. Gezondheid is een samenspel tussen lichaam en geest. De rode draad in alle studies is dan ook uw welbevinden. Het totale onderzoeksprogramma richt zich op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren na de behandeling van de patiënt na een ongeluk of  bij een hersenaandoening. Wanneer u meedoet aan een onderzoek wordt niet alleen gevraagd naar de lichamelijke klachten, maar ook naar uw ervaringen bij het herstel en de terugkeer naar het dagelijks leven. Een opname op de Spoedeisende Hulp of in het ziekenhuis kan ingrijpend zijn en ieder mens reageert daar anders op.

De komende jaren kan het zijn dat u of uw naaste bij opname in het ziekenhuis de vraag krijgt voorgelegd om mee te doen aan onderzoek. Meestal betekent dit dat u gedurende een langere periode regelmatig een vragenlijst invult of bijvoorbeeld een geheugentest maakt.. Het onderzoek kan ook bestaan uit een gesprek of een andere behandeling dan de standaard behandeling. Uiteraard gebeurt er niets zonder uw toestemming en wordt altijd met u overlegd. Voor elk onderzoek geldt dat u duidelijke uitleg krijgt en dat er een telefoonnummer beschikbaar is waar u terecht kunt met vragen. Ook staan alle onderzoeken op deze website beschreven.