Echocardiogram via de slokdarm

Binnenkort wordt u in het ETZ verwacht voor een echocardiogram via de slokdarm. In deze brochure vindt u algemene informatie over dit onderzoek.

Wat is een echocardiogram via de slokdarm?

Een echocardiogram is een hartonderzoek waarbij door middel van geluidsgolven het hart kan worden afgebeeld. Soms geeft een echocardiogram van buitenaf onvoldoende informatie over het hart, omdat de afstand tot het hart te groot is. Bij het maken van een echocardiogram via de slokdarm wordt vanuit de slokdarm naar het hart gekeken: de afstand tot het hart is dan veel kleiner. Dit zorgt er voor dat de structuren van het hart duidelijker in beeld gebracht worden.

Voorbereiding

Bij dit onderzoek moet u nuchter zijn. Als het onderzoek in de ochtend plaats vindt, mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten, drinken en roken. Vindt het onderzoek in de middag plaats dan mag u 's ochtends een kopje thee met twee beschuitjes of 1 boterham als ontbijt. Daarna mag u niets meer eten, drinken en roken. Medicijnen kunt u met een slokje water innemen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog of een hartecholaborant. Een hartecholaborant is gespecialiseerd in het maken van echo’s. Voor het onderzoek trekt u uw bovenkleding uit en gaat u liggen op een onderzoekstafel. Er worden een drietal elektrodes op uw borst aangebracht. Hieraan wordt apparatuur bevestigd om uw hartslag te registreren. Soms is het nodig om een infuusnaald in uw arm te brengen. Via deze infuusnaald kan een zoutoplossing worden ingespoten. Dit is voor u niet belastend.

Mogelijk wordt uw keel met een spray verdoofd om het inbrengen van de slang te vergemakkelijken. Tijdens het inbrengen van de slang is het belangrijk dat u luistert naar de instructies van de cardioloog of hartecholaborant. Als de slang wordt ingebracht kan er een kortdurend kokhalsreflex ontstaan, dit is een natuurlijke reactie. Toch is het belangrijk te slikken zodat de slang soepel uw slokdarm in kan glijden en op de juiste plek geplaatst kan worden. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek rustig doorademt, hier is voldoende ruimte voor omdat de slang in uw slokdarm is geplaatst en niet in uw luchtpijp.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Risico’s en bijwerkingen

Er zitten voor zover bekend geen risico’s aan een echocardiogram via de slokdarm.

Na het onderzoek

De voorlopige uitslag krijgt u direct na het onderzoek. De definitieve uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend bezoek aan polikliniek Cardiologie.

Let op! Als uw keel tijdens het onderzoek met een spray verdoofd is, is het belangrijk dat u tot 2 uur na het onderzoek niets eet of drinkt. De kans op verslikking is dan groot. Na 2 uur drinkt u eerst een beetje water. Als dit goed gaat mag u gewoon weer eten en drinken.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

De telefoonnummers zijn:
  • Locatie Elisabeth, polikliniek Cardiologie/ functieonderzoek: (013) 539 80 33
  • Locatie TweeSteden, afdeling Echocardiografie: (013) 465 51 43

Locaties

Locatie Elisabeth
Polikliniek functieonderzoek Cardiologie, route 56
(013) 539 8033
 
Locatie TweeSteden
Afdeling Echocardiografie / polikliniekgebouw 1e verdieping wachtruimte 3
(013) 465 5143