Echo-onderzoek van perifere zenuwen en/of spieren

Het echo-onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de zenuwen en spieren in armen en/of benen onderzocht worden. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt 10 tot 30 minuten.

Het onderzoek wordt verricht door een laborant en/of een neuroloog. Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel, wordt u gevraagd te gaan liggen of zitten. De laborant of neuroloog beweegt een taster over de huid om de desbetreffende zenuw of spier in beeld te brengen.

Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt er gel tussen de taster en de huid aangebracht. De taster zendt niet hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden. De weerkaatste golven worden opgevangen en omgezet in echobeelden, zodat ze zichtbaar worden op een beeldscherm.

De uitslag hoort u van de arts op de polikliniek. Als het goed is, hebt u hiervoor al een afspraak gemaakt.