M. Verheijen | Internist - intensivist

M. Verheijen

Internist - intensivist

Snel een vertrouwensband opbouwen met de patiënt en de familie is belangrijk om samen goede besluiten te nemen.

Mijn beroep als internist-intensivist is complex, technisch en breed. Het is belangrijk om veel kennis en vaardigheden te bezitten van andere specialismen, want op de intensive care kom ik van alles tegen. Dat vraagt ook om een intensieve samenwerking met collega’s om patiënten beter te maken of te begeleiden. Ik heb zo’n beetje contact met alle specialisten uit het ziekenhuis. Zij zijn per slot van rekening toeleverancier van de patiënt die ik op de ic tref. Communicatie binnen mijn vak is dus van groot belang. De betreffende specialist blijft betrokken bij de patiënt die wij behandelen.

Vertrouwensband

Alle patiënten die ik hier tegenkom, zijn passanten. Al is het vaak kortdurend, het contact is meestal intensief.  Het is de kunst snel een vertrouwensband op te bouwen met de patiënt en de familie. Dit is belangrijk om samen goede besluiten te nemen over wat wel of niet zinvol is. 

Brug tussen ict en zorg

Ik werk 60% op de ic. De overige 40% richt ik me op mijn neventaak ‘automatisering’. Ik ben digitale dokter voor het ziekenhuis: de brug tussen ict en de zorg. Dat betekent dat ik o.a. medeverantwoordelijk ben voor het Elektronische Patiënten Dossier:

BIG-registratie: 89048192301

 

Studie en opleiding

 • 1991-1997     geneeskunde aan de Universiteit Maastricht
 • 1997-1999     ANIOS interne geneeskunde in Haarlem en Amsterdam
 • 2000-2005     specialisatie interne geneeskunde in St. Lucas Andreas Ziekenhuis en VU medisch centrum in Amsterdam 
 • 2005-2006     specialisatie tot intensivist in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam
 • 2006-2011     intensivist in Reinier de Graaf gasthuis in Delft
 • 2011-heden  werkzaam als intensivist in het ETZ

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
   
 • European Society of Intensive Medicine (ESICM)
 • Society of Critical Care Medicine (SCCM)