J. Manuputty | Neuroloog

J. Manuputty

Neuroloog

Neuroloog met aandachtsgebieden hoofdpijn, acute neurologie/IC-neurologie en slaapstoornissen.

Na in Antwerpen en Maastricht geneeskunde te hebben gestudeerd, ben ik opgeleid tot neuroloog in het St. Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis te Tilburg. Ik ben hier in de volle breedte van het vak opgeleid. 

Na het afronden van de opleiding tot neuroloog, heb ik me verder gespecialiseerd tot hoofdpijnspecialist. Daarbij heb ik ook de mogelijkheid gekregen om in het land mee te kijken “ in de keuken” van verschillende hoofdpijncentra (o.a. bij het Laurentius in Roermond, Isala in Zwolle en het CWZ in Nijmegen). Hierdoor heb ik niet alleen theoretisch, maar ook voor de klinische praktijk veel handvaten gekregen om een eigen hoofdpijncentrum te starten. 

Eind 2011 begon ik als neuroloog in het TweeSteden ziekenhuis Tilburg en Waalwijk. Hier was ik verantwoordelijk voor de algemene neurologische zorg, net als alle collega neurologen in de Maatschap Neurologen Midden-Brabant. Daarnaast heeft elke neuroloog specifieke aandachtsgebieden.

Aanvankelijk in Waalwijk, en daarna in Tilburg startte ik een hoofdpijncentrum. In het hoofdpijncentrum worden patiënten gezien met chronische hoofdpijn. Een deel van deze patiënten wordt multidisciplinair gezien, in een team van verpleegkundig specialist, psychologen, neurologen en eventueel fysiotherapeuten. 

Naast de aandacht en zorg voor de chronische hoofdpijn patiënt is er expertise voor (sub)acute hoofdpijn en diagnostische hoofdpijn dilemma’s. Sinds 2016 is er een MDO aangezichtspijn opgezet, waarbij we multidisciplinair, in samenwerking met neurochirurgen, anesthesiologen, MKA-chirurgen, tandarts en psycholoog expertise opdoen voor de gezamenlijke behandeling van mensen met aangezichtspijn. 

Vanaf 2014 is de neurologische verpleegafdeling van het TweeSteden ziekenhuis gelateraliseerd naar het St. Elisabeth ziekenhuis en vormen we één klinische neurologie afdeling. Mijn klinische taken verplaatsten zich destijds van de algemene neurologie afdeling in het TweeSteden, naar de neuro-intensive care afdeling in het St. Elisabeth. In 2016 vond de definitieve fusie plaats tussen het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth ziekenhuis: het ETZ. 

Met veel plezier werk ik in het ETZ in een zeer afwisselende baan, met enerzijds de acute neurologie en anderzijds de algemene poli en de chronische hoofdpijnzorg. Sinds 2016 ben ik medisch manager van de vakgroep neurologie, wat een nieuwe uitdaging vormt om de medische aspecten van de neurologische zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief , samen met het management van het ziekenhuis, in goede banen te leiden.

BIG-registratie: 69061668301

AANDACHTSGEBIEDEN:

 • algemene neurologie;
 • hoofdpijn;
 • slaapstoornissen;
 • acute neurologie / IC-neurologie;
 • medisch manager.

 

Studie & opleiding

 • Geneeskunde opleiding: Universiteit van Maastricht
 • Neurologie opleiding: St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Lidmaatschappen

 • Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Vereniging Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC), bestuurslid
 • Nederlandse Hoofdpijnvereniging (NHV)
 • American Headache Society (AHS)
 • International Headache Society (IHS)
 • Werkgroep slaap- en waakstoornissen (SWS)
 • American Academy of Sleep Medicine (AASM)
 • Werkgroep Acute Neurologie