S. Cox | Geriater

S. Cox

Geriater

Er is altijd winst te halen voor een patiënt en de omgeving. Zelfs in een palliatieve fase.

Geriatrie is een vak dat de patiënt in het geheel in beeld brengt. Ik kijk niet naar één orgaan, maar naar de samenhang van lichamelijke en geestelijke factoren, het functioneren en de sociale en maatschappelijke context.

Grens

We werken veel samen met andere specialisten, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Kwaliteit van het leven staat voorop. Mijn taak is samen met een patiënt en zo nodig zijn/ haar vertegenwoordiger een persoonlijk behandelplan te maken met betrekking tot aanvullende diagnostiek en behandeling waarbij we extra stilstaan bij belasting en voordelen. Niet alles hoeft wat kan.

Er is altijd winst te halen

Ik spreek mensen met veel levenservaring, allemaal met hun eigen verhaal. Daar luister ik naar om te achterhalen wat er aan de hand is. Op basis daarvan maak ik een individueel plan dat past bij die persoon.

Kwaliteit van leven

Er is altijd winst te halen voor een patiënt en de omgeving. Zelfs palliatief. Vaak kunnen we patiënten niet beter maken, maar wél de kwaliteit van leven of sterven zo goed mogelijk verbeteren. Dat zit soms in kleine dingen.

BIG-registratie: 99054408601

Aandachtsgebieden

  • Algemene Geriatrie
  • Geriatrische oncologie
  • palliatieve zorg

Studie & opleiding

In 1994 ben ik gestart met de studie geneeskunde aan de katholieke universiteit van Nijmegen. Vervolgens heb ik een jaar als arts-assistent gewerkt in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. In 2002 ben ik begonnen aan de specialisatie tot klinisch geriater (een deel van mijn opleiding volgde ik in het TweeSteden ziekenhuis).

Van 2008 tot 2010 heb ik als klinisch geriater gewerkt bij GGZ Oost-Brabant, locatie Oss en verrichtte ik consulten in het Bernhoven Ziekenhuis. Vanaf 2010 werk ik in het TweeSteden ziekenhuis. Vanaf 2014 ben ik ook deels werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Onderzoek & publicaties

“The effects of age and comorbidity on treatment patterns for radiotherapy and survival in patients with mobile rectal cancer: A population-based study” H.A.A.M Maas, V.E.P.P Lemmens, S. Cox, H. Martijn. H.J.T Rutten. J.W.W. Coebergh, M.L.G Janssen-Heijnen. European geriatric medicine 2 (2011) 273-279

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Secretaris van de richtlijn commissie van de NVKG
  • Werkgroep Patiënt Participatie
  • Commissie Monitoring
  • Werkgroep seniorvriendelijk ziekenhuis