L. (Lieke) Bertens | Verpleegkundig specialist i.o. Palliatief Advies Team

L. (Lieke) Bertens

Verpleegkundig specialist i.o. Palliatief Advies Team

Palliatieve zorg … de belangrijkste zorg voor de patiënt zodra genezing niet meer mogelijk is. Iets waar ik me met liefde en geduld voor inzet.

Sinds 2004 ben ik werkzaam binnen het ETZ. Gestart op de IC/MC en opgeleid van Medium Care verpleegkundige tot Intensive Care verpleegkundige. Gedurende deze jaren heb ik mijn aandacht gericht op de nazorg voor de IC/MC patiënten en hun naasten of nabestaanden. 

Tijdens mijn werkzaamheden op de IC/MC kreeg ik de kans om me te profileren als psychosociaal coach binnen “De Verborgen Doelgroep” van afdeling Oncologie om gedurende 3 jaar begeleiding te geven aan jonge kinderen van ouders met oncologische ziekten. Deze psychosociale begeleiding was vooral gericht op rouw- en verliesverwerking. Contacten met de betreffende leerkracht, huisarts of kinderpsycholoog waren soms nodig om het kind in de breedste zin te kunnen ondersteunen. Tevens ontwikkelde ik in samenwerking protocollen om de begeleiding van deze kwetsbare kinderen wat meer structuur te geven. 

Na deze jaren binnen Oncologie én na 8 jaar op de IC/MC te hebben gewerkt, maakte ik de overstap naar Cardiologie als Verpleegkundig Consulent Hartfalen. Ik ontving hartfalenpatiënten jarenlang op mijn eigen spreekuur en bezocht hen op de Cardiologische verpleegafdelingen. Ik maakte van dichtbij mee hoe deze patiëntengroep worstelde met de gezondheid en steeds vaker openlijk met mij besprak waar persoonlijke wensen lagen. Dat heeft mij aan het denken gezet en tevens niet meer losgelaten. 

Sinds september 2018 ben ik werkzaam voor het Palliatief Advies Team en ervaar wat ik als verpleegkundig consulent kan betekenen voor de patiënten in de palliatieve fase van het leven. Niet enkel voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten, de verpleegkundigen en artsen die voor deze patiënten dagelijks de zorg dragen.

BIG-registratie: 69055826430

Aandachtsgebieden

Als verpleegkundig consulent voor het Palliatief Advies Team ga ik met de palliatieve patiënt en/of diens naasten in gesprek en richt mij op de 4 verschillende dimensies: lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel/existentieel. Vanuit dat gesprek wordt een adviesbeleid gevormd waarbij ik het verplegend en medisch personeel zoveel mogelijk ondersteun met betrekking tot de zorg voor de patiënt en diens naasten. Comfort en kwaliteit van leven van de patiënt zijn het uitgangspunt, waarbij de wensen van de patiënt zoveel mogelijk centraal staan. 

Naast het directe patiëntencontact richt ik mij op kwaliteitsontwikkeling van palliatieve zorg door over dit vakgebied presentaties en onderwijs te verzorgen. Als verpleegkundig consulent voor het Palliatief Advies Team kan ik binnen het ETZ door alle afdelingen en poliklinieken in consult gevraagd worden. 

Per september 2020 zal ik worden opgeleid tot Verpleegkundig Specialist voor het Palliatief Advies Team. 

Studie & opleiding

  • Master Advanced Nursing Practice (MANP), Fontys Tilburg (aanvang september 2020)
  • Basisscholing Palliatieve Zorg, Hasseltveste ETZ Tilburg
  • Training Coach rouw- en verliesverwerking, Stichting Achter de Regenboog Maarssen
  • Intensive Care opleiding, Sint Antonius Academie Nieuwegein
  • Medium Care opleiding, Sint Antonius Academie Nieuwegein
  • HBO-V, Fontys Eindhoven

Lidmaatschappen

  • V&VN