J.H. Oostenbrink | Allergoloog

J.H. Oostenbrink

Allergoloog

Ik behandel alle allergologische ziektebeelden bij volwassenen èn kinderen, zoals anafylaxie, hooikoorts, astma, voedselallergie, eczeem, insectenallergie, geneesmiddelallergie.

De allergologen van het ETZ

Ik vind het leuk dat ik me in dit specialisme niet hoef te beperken tot één orgaan. Het is een mooie uitdaging om door “speurwerk” duidelijk te krijgen wat klachten uitlokt. Allergie kan voorkomen van jong tot oud, de variatie aan leeftijden van patiënten maakt het vak voor mij ook heel afwisselend.

Met behulp van het verhaal van de patiënt en gegevens van de verwijzer, is mijn streven een helder beeld te krijgen van de klachten en uitlokkende factoren. Binnen het ziekenhuis hebben we goede mogelijkheden om daarna gericht testen uit te voeren: variërend van huidtesten, bloedonderzoek, longfunctieonderzoek en provocaties (het onder toezicht geven van een voedingsmiddel of geneesmiddel). Hiermee komen we tot een diagnose en een passende behandeling. 

Naast patiëntenzorg, zit ik in de EPD (elektronisch patiënten dossier) klankbordgroep en maak ik deel uit van de visitatiecommissie binnen de Nederlandse vakgroep allergologie.

Ik ben sinds oktober 2004 werkzaam als allergoloog in het ETZ.

BIG-registratie: 09043174001

Aandachtsgebieden

 • anafylaxie
 • hooikoorts
 • astma
 • voedselallergie
 • eczeem
 • insectenallergie
 • geneesmiddelallergie

Studie & opleiding

 • 1986 - 1994 Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 1994 Gedurende 2 maanden arts in asielzoekerscentrum “de Eik” te Slagharen
 • 1995 Gedurende 10 maanden arts-assistent Allergologie bij dr. Z. Pelikan, allergoloog en mw dr. M.Pelikan-Filipek, kinderarts in de Klokkenberg te Breda

Specialisatie Allergologie

 • 1995 - 1998 Vooropleiding  Inwendige geneeskunde, bij dr. A.C.M. van Vliet, internist in het Drechtsteden Ziekenhuis, lokatie Refaja te Dordrecht (inclusief stage longziekten 6 maanden)
 • 1998 - 2003 Vervolg opleiding tot allergoloog, bij prof. dr. J.G.R. de Monchy, in het Academisch Ziekenhuis Groningen (registratie allergoloog 01-09-03)

Stages

 • Immunologie bij prof. dr. C.G.M. Kallenberg (6 maanden)
 • Dermatologie bij prof. dr. P.J. Coenraads (3 maanden)
 • KNO bij dr. R. van Weissenbruch (3 maanden)

Onderzoek & publicaties

Wetenschappelijk o​nderzoek

 • Beroepsgebonden klachten bij werknemers in bakkerijen, meelfabrieken en grondstoffenindustrie (1 jaar)

Publicaties    

 • Scand J Work Environ Health. 2005 Feb;31(1):65-74.
  Assessment of exposure to wheat flour and the shape of its relationship with specific sensitization.
  Peretz C1, de Pater N, de Monchy J, Oostenbrink J, Heederik D.

Lidmaatschappen

 • NVVA, Nederlandse Vereniging voor Allergologie
 • EAACI, European Academy of Allergy and Clinical Immunologie
 • Sectie kinderallergologie binnen de NVK
 • Sectie allergologie/ klinische immunologie binnen de NIV