Cobie van Beuzekom | Verpleegkundig specialist Palliatief Advies Team

Cobie van Beuzekom

Verpleegkundig specialist Palliatief Advies Team

Palliatieve zorg kan anders en beter: daar zet ik me volledig voor in.

Inmiddels al jaren geleden kwam ik in mijn werk als transferverpleegkundige in contact met veel palliatieve patiënten. Wat mij toen telkens weer verbaasde, was het tekort aan kennis en handelingsonbekwaamheid bij verpleegkundige en arts(assistenten). Ik bedacht dat dit anders en mogelijk beter zou moeten kunnen.

Met deze gedachte heb ik toen bij mij toenmalige werkgever gesolliciteerd om de opleiding voor verpleegkundig specialist (VS) te gaan doen. Binnen de pijnpoli was er toen ruimte om een VS op te leiden. Mijn aandachtsgebied werd toen de oncologische pijn en pijn in de palliatieve fase. Deels werkend op de palliatieve unit van dat ziekenhuis, consulten ziekenhuis breed doen en meedraaiend op de pijnpoli heb ik daar veel werkervaring opgedaan.

Na 4 jaar heb ik een “uitstapje” naar de VGZ sector gemaakt. Ook daar mocht ik mij inzetten voor de palliatieve cliënten. Middels scholing aan artsen, verpleegkundige en begeleiders en het opzetten van een palliatief ondersteunend team is de palliatieve zorg daar ook meer een onderdeel van het behandelplan geworden.

Op een gegeven moment zag ik de advertentie voor een VS voor het palliatief advies team van het ETZ.
Na gesolliciteerd te hebben en te zijn aangenomen werk ik nu sinds 1 december 2018 als VS voor het Palliatief Advies Team (PAT) in het ETZ.

BIG-registratie: 99002166030

Aandachtsgebieden

Werkend vanuit het medisch en verpleegkundig domein verricht ik consulten, geef ik (poli)klinisch advies en zorg aan palliatieve patiënten en hun naasten. Een ander onderdeel van mijn baan is het bevorderen van de palliatieve verpleegkundige zorg binnen het ETZ door presentaties en scholing op het vakgebied. Daarbij draag ik bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de palliatieve zorg in de volle breedte. Als verpleegkundig specialist voor het palliatief advies team kan ik ETZ breed, dus voor beide locaties, door alle afdelingen en poliklinieken in consult gevraagd worden.

Studie & opleiding

  • MANP bij HU
  • Zorgconsulent Palliatieve Zorg bij HAN
  • Complementaire zorg in de Palliatieve Zorgverlening bij Kicozo

Onderzoek & publicaties

 

Lidmaatschappen