B.B. Cozijnsen | Physician Assistant (PA) Orthopedie

B.B. Cozijnsen

Physician Assistant (PA) Orthopedie

Ik vind het belangrijk om naar de hele patiënt te kijken en goed te luisteren naar wat een patiënt écht belangrijk vindt.

In 2008 heb ik mijn opleiding tot HBO-verpleegkundige afgerond in het Amphia ziekenhuis te Breda (opleiding gevolgd aan Avans Hogeschool te Breda/ ’s-Hertogenbosch). Kort hierna ben ik gestart met de opleiding tot anesthesieverpleegkundige en in 2015 heb ik mijn diploma behaald. Ik heb een aantal jaren als anesthesieverpleegkundige binnen het ETZ gewerkt.

In 2018 startte ik de masteropleiding tot Physician Assistant binnen de afdeling Orthopedie in het ETZ. Tijdens mijn opleiding ben ik in de volle breedte van de geneeskunde opgeleid en heb ik verschillende stages bij andere specialismen gedaan. Momenteel ben ik de opleiding aan het afronden met een afstudeeronderzoek over preoperatieve risicoberekening van het krijgen van een periprothetische infectie na het plaatsen van een totale heupprothese. Ik verwacht mijn opleiding maart 2021 af te ronden.

Als Physician Assistant werk ik voornamelijk in de rol als zaalarts op de afdeling Orthopedie. Ik loop dagelijks visite op de afdeling en begeleid patiënten tijdens hun behandeltraject wat zij doorlopen in het ziekenhuis. Mijn aandachtspunt gaat vooral uit naar postoperatieve zorg na het plaatsen van een gewrichtsprothese, zorg voor patiënten met een dwarslaesie en patiënten met een gewrichtsprothese infectie. 

Een ziekenhuisopname/bezoek kan een spannende ervaring zijn voor zowel patiënt als familieleden. In mijn werk probeer ik zo goed mogelijk te luisteren naar de patiënt en zijn/haar familie.

BIG-registratie: 19915819781

Wat doet een Physician Assistant? 

Het beroep Physician Assistant (PA) ligt volledig in het medische domein. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS): opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische OK. De PA zet zich ook in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) AIOS. De taken van PA’s worden in de praktijk met de samenwerkende geneeskundig specialist nader bepaald.
(bron: website NAPA)

Studie & opleiding

  • Bachelor of nursing 
  • Anesthesiemedewerker 
  • Master Physician Assistant (einde maart 2021)

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)