A. de Vroe Roothaert | Gespecialiseerd reumaverpleegkundige

A. (Annemie) de Vroe Roothaert

Gespecialiseerd reumaverpleegkundige

Sinds 2009 werk ik als gespecialiseerd reumaverpleegkundige bij de vakgroep Reumatologie Midden-Brabant.

Voordat ik in het ETZ TweeSteden kwam werken, ben ik als verpleegkundige werkzaam geweest in het St. Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk en als dialyseverpleegkundige in het ETZ Elisabeth.

In het ETZ TweeSteden ben ik werkzaam geweest als fertiliteitsverpleegkundige op de polikliniek Gynaecologie. Sinds 2009 werk ik als verpleegkundig reumaconsulent bij de vakgroep Reumatologie Midden-Brabant.

BIG-registratie: 89014213530

Studie & opleiding

 

Onderzoek & publicaties

 

Lidmaatschappen