A.P.G. van Driel | SEH-arts

A.P.G. van Driel

SEH-arts

Echte aandacht is een van mijn speerpunten. Hoe kort ook het contact, ik probeer het altijd écht te laten zijn.

Ik heb in Amsterdam aan de VU mijn opleiding Geneeskunde gevolgd en heb daar als arts-assistent gewerkt op de afdeling Chirurgie. Mijn opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts heb ik doorlopen in het ETZ, waarvan het laatste jaar in Australië. Sinds 2004 werk ik in het ETZ als Spoedeisende Hulp (SEH) arts.

Het vak van SEH-arts is nog relatief nieuw in Nederland. Mijn jaar in Australië heeft me veel inzicht gegeven in hoe het vak van SEH-arts georganiseerd kan worden. Met mijn collega’s heb ik pionierswerk verricht in het ETZ en ook landelijk de erkenning van het vak bevochten en verkregen.

Op zowel locatie ETZ Elisabeth als locatie ETZ TweeSteden hebben we de weg bereid voor de eerste SEH-artsen. Patiënten komen op een ervaren afdeling terecht. We hebben de kwaliteit en patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan en bieden continuïteit van zorg. Op beide ETZ-locaties is dag en nacht een SEH-arts aanwezig.

Echte aandacht

In het contact met patiënten vind ik aandacht heel belangrijk. Dat is een van mijn speerpunten, hoe kort het contact soms ook is. Ik probeer de patiënt gerust te stellen, hem of haar werkelijk te horen en goede, stapsgewijze uitleg te geven. Op die manier hoop ik dat patiënt mij zijn vertrouwen kan geven en een wat positievere beleving aan het vaak ingrijpende SEH-bezoek overhoudt.

Landelijk en in het ziekenhuis ben ik voortrekker van het nieuwe veiligheidsdenken. Daarbij kijken we niet alleen naar wat er beter kan, maar vooral ook naar dingen die goed gaan. Door die te versterken, kunnen we de veerkracht van het systeem en het team vergroten om nog veiliger te gaan werken.

Onderwijs

Opleiding is altijd één van mijn speerpunten geweest. Ik heb meegeschreven aan zowel het landelijk opleidingsplan als het Europees curriculum voor Spoedeisende Geneeskunde. In het ETZ ben ik opleider van de Spoedeisende Hulp artsen. Daarnaast ben ik de eerste opleider Spoedeisende Geneeskunde in Nederland en voorzitter van het Concilium Urgentium, waarin alle opleiders van de Spoedeisende Geneeskunde in Nederland vertegenwoordigd zijn.

Ook organiseer ik samen met een collega innovatieve masterclasses, die het kennisniveau van onze Spoedeisende Hulp artsen nog verder omhoog brengen. Door die masterclasses blijf ik zelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, naast het gangbare congresbezoek en de bijscholingscursussen. (www.EM-masterclass.com)

Studie & opleiding

 

Onderzoek & publicaties

Publicatie 24/7 traumazorg in het ETZ

Trauma care before and after optimisation in a level I trauma Centre: Life-saving changes, 2019: nieuwsbericht of Pubmed

Lidmaatschappen