Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger help je het verblijf van een patiënt in het ETZ zo aangenaam mogelijk te maken. Bijvoorbeeld als gastvrouw/-heer bij de ingang, gastvrouw/-heer koffie/thee poliklinieken, chauffeur van de parkeertaxi, of bij stichting Muziekids. Samen met zo’n 210 collega-vrijwilligers lever je een bijdrage aan het welbevinden van onze patiënten. Een andere belangrijke taak van de vrijwilligers is de tijd nemen voor een praatje met de patiënten die opgenomen zijn en daar behoefte aan hebben.

Binnen ons ziekenhuis bieden de vrijwilligers opvang, begeleiding en extra service aan. Kenmerkend aan een vrijwilliger is dat hij of zij zich graag wil inzetten voor de ander en er zelf ook iets uithaalt. Dat kan bijvoorbeeld waardering zijn, sociale contacten of ervaring opdoen.
Het werk van vrijwilligers komt ten goede aan de  patiënten en bezoekers van het ETZ.

Afspraken

De inzet van vrijwilligers is gericht op het geven van extra persoonlijke aandacht en service aan de patiënt. Een goede samenwerking tussen zorgverleners en vrijwilligers is hiervoor onmisbaar. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de rol-en taakverdeling van vrijwilligers. Bij de start van het vrijwilligerswerk wordt dit samen met de vrijwilliger afgestemd.

De gastvrouwen helpen patiënten hun weg te vinden in het ziekenhuis.

Verwachtingen

Vrijwilligerswerk is werk dat vrijwillig, maar niet vrijblijvend, wordt verricht voor patiënten en bezoekers. Patiënten, beroepskrachten en collega-vrijwilligers rekenen op de vrijwilliger, want samen ben je verantwoordelijk voor goede patiëntenzorg. Zo hebben we een aantal verwachtingen geformuleerd. Voor de vrijwilliger een handige leidraad:

  • Een positieve en servicegerichte instelling.
  • Goede sociale vaardigheden en gemakkelijk contact kunnen leggen.
  • Een ambassadeursrol te vervullen voor het ETZ.
  • Fysiek en mentaal in staat zijn om de werkzaamheden zonder beperkingen uit te voeren.
  • Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
  • Zich representatief te kleden en gedragen.
  • Zich bewust te zijn van de geheimhoudingsplicht en de integriteit naar patiënten toe, ook na het beëindigen van de werkzaamheden als vrijwilliger.
  • Vrijwilligers dienen bij de start van het dienstverband niet ouder te zijn dan 75 jaar.

Meld je aan!

Het ETZ is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met een hart voor de zorg. Wij kunnen je hulp goed gebruiken! Neem bij belangstelling of vragen contact op met de coördinatoren Annelies Claassen 06 82 72 08 01 en Will van der Heijden 06 83 24 29 81 of stuur een mail naar vrijwilligerswerk@etz.nl.
Je kunt ook het aanmeldformulier invullen.

 

Vrijwilligers aan het woord

Anita - Werkt vrijwillig als gastvrouw bij het ETZ

Iedere week staat ze klaar om patiënten te helpen bij de aanmeldzuilen. Regelmatig brengt ze patiënten naar de afdeling en biedt ze een luisterend oor wanneer dit nodig is. Als je het Anita vraagt; dé perfecte combinatie tussen hulpverlening en serviceverlening.

Janny & Monique - Beide vrijwilligers bij het ETZ

Met een grote (aanstekelijke) glimlach, voorzien Janny en Monique patiënten in de wachtkamer van de polikliniek koffie of thee. Ze komen vaak in aanmerking met patiënten die nerveus zijn. Dat merk je meteen, maar een lading positieve energie en kopje koffie of thee is het beste medicijn om iemand even zijn zorgen te laten vergeten als je het hen vraagt.