Vrijwilligerswerk

De vrijwilligers helpen het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Ze zijn gastgericht en werken aanvullend op de professionele zorg. Het werk van de vrijwilligers is niet alleen goed voor de patiënt, ook de vrijwilligers beleven er plezier en voldoening aan.

Kenmerkend aan een vrijwilliger is dat hij of zij zich graag wil inzetten voor de ander en zelf ook wat eruit haalt. Dat kan bijvoorbeeld waardering zijn, sociale contacten of het werkervaring opdoen.
Het werk van vrijwilligers komt ten goede aan de patiënten en bezoekers van het ETZ.

Afspraken

De inzet van vrijwilligers is gericht op het geven van extra persoonlijke aandacht en service aan de patiënt. Een goede samenwerking tussen zorgverleners en vrijwilligers is hiervoor onmisbaar. Daarom zijn afspraken gemaakt over de rol en taken van vrijwilligers. Bij de start van het vrijwilligerswerk krijgt de vrijwilliger een taakomschrijving en worden afspraken gemaakt met betrekking tot het inwerken.

Taken

In het ETZ zijn zo’n 350 vrijwilligers actief. Zij werken op alle ETZ-locaties. Vrijwilligerstaken zijn onder meer:

 • Gastvrouw-/heer. Hij/zij ontvangt bezoekers en patiënten in de centrale hal. De vrijwilliger zorgt voor een welkom ontvangst en begeleidt daar waar nodig de patiënt of bezoeker. Er werken ook gastvrouwen- en heren op de polikliniek. Zij brengen gratis koffie en thee rond bij wachtende patiënten en maken indien gewenst een praatje.
 • Afdelings-/huiskamervrijwilliger. Deze vrijwilliger biedt extra aandacht aan de patiënt om zo de opname van de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken.
 • Chauffeur op de parkeertaxi. Deze vrijwilliger vervoert patiënten van en naar het parkeerterrein en de hoofdingang.
 • Vrijwilliger Geestelijke Verzorging. Hij/zij ondersteunt bij de vieringen die in het ziekenhuis worden gehouden. Ook vragen de vrijwilligers de hosti op en delen deze uit.
 • Begeleider bij de Guus Meeuwis Muziekids Studio. Deze vrijwilliger ondersteunt de studioleiders en helpt kinderen met muziek maken.

De gastvrouwen helpen patiënten hun weg te vinden in het ziekenhuis.

Verwachtingen

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en vraagt om een gemotiveerde inzet. Patiënten, beroepskrachten en collega-vrijwilligers rekenen op de vrijwilliger, want samen ben je verantwoordelijk voor goede patiëntenzorg.
Het ETZ vraagt van vrijwilligers:

 • een positieve en servicegerichte instelling;
 • goede sociale vaardigheden en gemakkelijk contact kunnen leggen;
 • een ambassadeursrol te vervullen voor het ETZ;
 • lichamelijk en psychisch in staat zijn om de werkzaamheden zonder beperkingen uit te voeren;
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • zich representatief te kleden en gedragen;
 • zich bewust te zijn van de geheimhoudingsplicht en de integriteit naar patiënten toe, ook na het beëindigen van de werkzaamheden als vrijwilliger.

Vrijwilligers dienen bij de start van het dienstverband niet ouder te zijn dan 75 jaar.

Meer informatie over vrijwilligerswerk?

Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk in het ETZ of wil je vrijwilliger worden? Wij kunnen je hulp goed gebruiken!
Neem voor meer informatie contact op met de coördinator vrijwilligerswerk Annelies Claassen (06-8272 0801) of Will van der Heijden (06-83242981) of via e-mail vrijwilligerswerk@etz.nl.
Je kunt ook het aanmeldformulier invullen.

Vrijwilliger Ria aan het woord

Ria schenkt wat te drinken in voor een patiënt.“Een glimlach kost niets.” Dat is het motto van Ria. Sinds acht jaar werkt ze als gastvrouw op de polikliniek in het ETZ TweeSteden. Ze brengt koffie en thee rond in de wachtkamers waar patiënten wachten op hun afspraak voor een onderzoek of gesprek met de specialist.

Lees het volledige ervaringsverhaal met Ria.