René, oncologieverpleegkundige

‘Eerste aanspreekpunt voor patiënten met kanker'

Oncologieverpleegkundige René met patiënt
“Ik vind het fijn om iets te kunnen betekenen voor de medemens. Dat was voor mij de belangrijkste reden om in de zorg te gaan werken. Daarbij trok de oncologie mij het meest: de zorg voor mensen met kanker. Dit specialisme is een mix van medisch handelen én sociaal werken.”

Kennis

“Als oncologieverpleegkundige op de verpleegafdeling heb ik veel kennis over de verschillende soorten tumoren en behandelingen, zoals bestraling en chemotherapie. Dit is het ‘medisch technische' en planmatige aspect van mijn werk. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt van kankerpatiënten, nadat ze van de arts te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben. Ik begeleid de patiënten en informeer hen over de behandeling, ziekte en complicaties. Dit deel van mijn werk heeft een sterk sociale component.”

Grote verantwoordelijkheid

“Op de afdeling liggen mensen die voor hun diagnose nooit echt ziek waren. Opeens worden ze geconfronteerd met kanker en de daarbij horende chemotherapie. Ik probeer elke patiënt door een moeilijke tijd heen te helpen en sta voor hen klaar, ook als ze door een diep dal gaan tijdens hun behandeling. In mijn vak heb ik ook te maken met mensen die komen te overlijden. Ik heb dus ervaring met palliatieve zorg. De verantwoordelijkheid van een oncologieverpleegkundige is daarom groot.”

Emoties

“Gelukkig is er binnen ons team voldoende ruimte om je hart te luchten en je emoties te laten gaan als dit nodig is. Dat waardeer ik ook erg. Omdat we al jaren met elkaar samenwerken, zijn we goed op elkaar ingespeeld en werken we in een ontspannen sfeer, ondanks het verdriet waar we dagelijks mee te maken hebben.”

Oncologieverpleegkundige René aan het werk
Oncologieverpleegkundige René overlegt met de arts