In gesprek met Lisa en Inge, verpleegkundigen Longoncologie

Als verpleegkundige Longoncologie ben je niet volledig bezig met oncologische ziektebeelden. Ons werk is afwisselend, van acute oncologische zorg tot een longontsteking. Wij maken het gehele proces mee bij een patiënt: van diagnose naar behandeling, met eventuele complicaties en het eindtraject. Dit maakt ons werk soms heftig, maar ook mooi. Bij de palliatieve zorg is het bijzonder dat je op die momenten juist iets kan doen voor iemand, ook al is dat soms maar klein. 

Verpleegkundige Longoncologie Inge (m) praat samen met collega's

Wij kunnen echt een band opbouwen met iemand, waarbij we vertrouwen en veiligheid bieden. Maar er wordt ook gelachen! Het is fijn als je iemand die bijvoorbeeld voor het eerst een chemokuur krijgt, gerust kan stellen en toch met een lach kan zien. Ook hebben wij regie over de behandeling. 24 uur per dag zijn wij bereikbaar voor vragen van patiënten. Hierdoor hoeven zij niet eerst naar de huisarts en kunnen wij direct adviseren en signaleren.

Counseling is een onderdeel van ons werk. Een patiënt kan slecht nieuws krijgen, waarbij de behandelopties meteen worden besproken. De volgende dag, als het nieuws heeft kunnen bezinken, houden we een gesprek om de voor- en nadelen van de behandelopties naast elkaar te leggen. Bij ons werk hoort een groot stuk psychosociale zorg en volgen we bijvoorbeeld iemand met een lastmeter, zo kunnen we op tijd de hulp inschakelen van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker.

Bij het ETZ wordt veel geïnvesteerd in studies op het gebied van oncologie. Er is een grote groei in mogelijke behandelingen voor oncologische patiënten, waardoor we bijvoorbeeld ook korte lijnen hebben met het Erasmus.

Lisa verpleegkundige Longoncologie

Verpleegkundige Longoncologie Lisa is blij met haar afwisselende werk. 

We hebben een team met humor, maar bieden ook een veilige sfeer om je verhaal te kunnen delen. Het team is hecht en je werkt veel samen. We staan bijvoorbeeld altijd met z’n twee op een dagbehandeling. Soms is het pittig qua werkdruk, maar dit pakken we samen op.