Erwin, neonatologieverpleegkundige / kinderverpleegkundige

‘Zorg afstemmen op ouder en kind'

“Ik zie mezelf als het ware als de advocaat van het kind; ik zie toe op kwalitatief goede zorg. Dat betekent niet alleen goede lichamelijke zorg maar ook het bieden van voldoende rust, het bundelen van handelingen en zorgen voor een veilige omgeving voor het kind. Dagelijks probeer ik de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op ouder én kind.”

Erwin Appeldoorn

Regelmaat en structuur

“Op de afdeling wordt gewerkt met dagprogramma's om de kinderen regelmaat en structuur te geven. Als bijvoorbeeld een kind gewend is om 's avonds in bad te gaan (of de ouders gewend zijn om dit ’s avonds te doen), proberen we dat hier ook te doen.”

Kabouterrijk

"Er is een groot verschil tussen het werken met zuigelingen in het Kabouterrijk (tot 2 maanden) en met kinderen in het Reuzenrijk (vanaf 2 maanden). In het Kabouterrijk hebben we te maken met veelal prematuur (te vroeg) geboren zuigelingen met bijbehorende complicaties. Dit is een kwetsbare patiëntengroep, die intensieve zorg en precisie in je werk vraagt. Ik begeleid dan ouders in het traject voordat hun ‘kleintje' mee naar huis mag."

"Bij de oudere kinderen stem ik de zorg af met de ouders. Het doel is om de opnametijd zo kort mogelijk te houden, zodat het kind zo snel mogelijk weer in zijn eigen sociale omgeving is."

Erwin