Aukje, verpleegkundige Obstetrie en Gynaecologie

‘Jonge gezinnen coachen naar zelfstandigheid’

“Ik zorg voor zwangere vrouwen, net bevallen moeders en hun baby's in hun eerste levensdagen. Vanuit een visie van Family Centered Care, coach ik jonge gezinnen in het zelfstandig verzorgen van hun pasgeborenen. Daarnaast voer ik verpleegtechnische handelingen uit en stimuleer ik patiënten op het gebied van zelfzorg. Ik begeleid en geef voorlichting aan hen. De patiënt staat voor mij van opname tot ontslag uit het ziekenhuis centraal.”

Flexibel en stressbestendig

"Ik werk met zwangeren, kraamvrouwen en kinderen met lichte tot ernstige complicaties. Dat is heel interessant, maar wel iets waar je tegen moet kunnen. Soms is het enorm druk op de afdeling, op andere momenten is het rustig. Soms zorg je voor een laagcomplexe patiënt en het andere moment kom je in een acute situatie terecht. Flexibiliteit en stressbestendigheid zijn daarom belangrijke eigenschappen."

"Mijn werk is heel afwisselend. Scholing en multidisciplinaire teamtrainingen zoals de Skills & Drills zijn onderdeel van ons beroep. Hierin leer je op de juiste manier handelen in een acute situatie volgens de SBARR methode. Dit maakt je een betere verpleegkundige en collega."

Complex en dynamisch

“Wie de opleiding tot verpleegkundige obstetrie wil volgen, moet interesse hebben in het leren handelen in complexere situaties en het leren plannen en coördineren in een dynamische omgeving. Het is een vervolgstudie voor verpleegkundigen. Je doorloopt eerst een verplichte voorwerkperiode van een jaar. Dat jaar is vooral gericht op anatomie en fysiologie, wat onder meer gaat over de leer van het menselijk lichaam tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed. In deze periode blijkt of je geschikt bent om de opleiding te doen. De opleiding zelf duurt daarna nog ruim een jaar. Daarin werk en leer je tegelijkertijd.”

Aukje aan het werk