Teamleiders Medisch Psychiatrische Unit

Jeanne en Karin zijn teamleider bij de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Zij vertellen graag over hun functie. Veel mensen, binnen en buiten het ziekenhuis, zijn onbekend met de MPU. Tijd om daar wat aan te doen.

De twee teamleiders hebben beiden een ander pad bewandeld om teamleider te worden. Jeanne was verpleegkundige en heeft jaren geleden gesolliciteerd naar de functie. “Ik moest me destijds echt bewijzen als vrouwelijke teamleider. Maar ik heb laten zien dat ik mijn mannetje sta en sindsdien doe ik dit werk met veel plezier.”

Karin werkte op de MPU en werd door haar uitgebreide ervaring als verpleegkundige op de afdeling door collega’s gezien als rechterhand van de teamleider. “Als vanzelfsprekend werkte ik mee aan bijvoorbeeld het rooster. Ook wisten collega’s mij te vinden bij diverse vragen die zij hadden. Toen er een vacature kwam heb ik natuurlijk gereageerd. Daar heb ik nooit spijt van gehad!”

Teamleiders MPU

Uitdagend

“Voorheen was de MPU bekend als de PAAZ.” vertelt Jeanne. “Nu werken we anders dan toen. De patiëntengroep is veranderd. Op de MPU hebben de patiënten behoefte aan de combinatie van somatische en psychiatrische zorg.” Die combinatie maakt het werken op de MPU bijzonder interessant en uitdagend. “De patiëntengroep is enorm divers qua ziektebeeld, levensfase en zorgvraag. Daarom werken hier ook psychiatrische verpleegkundigen en reguliere verpleegkundigen.”

“De verpleegkundigen met verschillende achtergronden leren van elkaar tijdens het werk.” Karin is daarom blij met de onderlinge samenwerking. “Het werken op de MPU vraagt veel creativiteit in de manier waarop je patiënten en hun naasten benadert. Dan is het fijn als je een team om je heen hebt waar je op kan bouwen en mee kan sparren. En als teamleider heb je daarin een belangrijke rol. Onze medewerkers kunnen met vragen bij ons terecht, maar ook als zij even hun hart willen luchten. Wij geven zorg die best veel vraagt van ons team. Als teamleider faciliteer en ondersteun je daarin.”

Blijven ontwikkelen

“Door de diversiteit aan zorg, patiënten en medewerkers ontwikkel je jezelf doorlopend als teamleider.” geeft Jeanne aan. “Geen dag is hetzelfde, je beweegt mee met de behoeften van je team en de afdeling én met de veranderingen binnen de organisatie.”