Laboratorium & apotheek

Laboratoria en apotheek spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van het primaire zorgproces. De ziekenhuisapotheek levert farmacotherapeutische zorg in de breedste zin van het woord. We geven farmaceutische adviezen, voeren voor alle patiënten medicatiebewaking uit en zijn verantwoordelijk voor de inkoop, bereiding en distributie van alle geneesmiddelen.

Ook farmaceutisch laboratoriumonderzoek, waaronder kwaliteitscontroles van geneesmiddelen, bloedspiegelbepalingen van kritische geneesmiddelen, toxicologie en een volwaardige uitoefening van diëtetiek behoort tot onze taken. Voor meer informatie, zie de website van ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant: www.zamb.nl.

De laboratoria zorgen voor alle laboratoriumbepalingen die artsen nodig hebben om een goede diagnose te kunnen stellen. In het klinisch chemisch laboratorium (KCHL) wordt de (bio)chemische samenstelling van lichaamsmateriaal onderzocht. Het belangrijkste onderzoeksmateriaal hiervoor is bloed. Het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant doet histologisch, cytologisch en moleculair pathologisch onderzoek.

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) verricht een grote verscheidenheid aan onderzoeken voor Midden-Brabant en (voor sommige bepalingen) daarbuiten. Het LMMI doet onderzoek naar micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten, virussen en parasieten) die bij de mens infecties kunnen veroorzaken, immunologisch onderzoek, fertiliteitonderzoek en bloedgroepserologie.
 

Collega aan het woord

Muriëlla analist

Als analist ben je bezig met het vaststellen van ziektes door menselijk lichaamsmateriaal te onderzoeken. Deze onderzoeken voer je uit in een laboratorium. "Mijn werk vind ik leuk en afwisselend. Als ik opsta, weet ik nooit hoe mijn dag zal zijn."