Laboratorium & apotheek

Onmisbaar in ondersteuning

Het laboratorium en de apotheek zijn belangrijk in het ondersteunen van het primaire zorgproces. De ziekenhuisapotheek levert farmacotherapeutische zorg in de breedste zin van het woord. We geven farmaceutische adviezen, voeren voor alle patiënten medicatiebewaking uit en zijn verantwoordelijk voor de inkoop, bereiding en distributie van alle geneesmiddelen.

We helpen artsen bij diagnoses

De laboratoria zorgen voor alle laboratoriumbepalingen die artsen nodig hebben om een goede diagnose te kunnen stellen. In het klinisch chemisch laboratorium (KCHL) wordt de (bio)chemische samenstelling van lichaamsmateriaal onderzocht. Het belangrijkste onderzoeksmateriaal hiervoor is bloed. Het laboratorium Klinische Pathologie Midden-Brabant doet histologisch, cytologisch en moleculair pathologisch onderzoek.

We onderzoeken

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) verricht een grote verscheidenheid aan onderzoeken voor Midden-Brabant en (voor sommige bepalingen) daarbuiten. Het LMMI doet onderzoek naar micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten, virussen en parasieten) die bij de mens infecties kunnen veroorzaken, immunologisch onderzoek, fertiliteitonderzoek en bloedgroepserologie.

Ook farmaceutisch laboratoriumonderzoek, waaronder kwaliteitscontroles van geneesmiddelen, bloedspiegelbepalingen van kritische geneesmiddelen, toxicologie en een volwaardige uitoefening van diëtetiek behoort tot onze taken. Voor meer informatie, zie de website van ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant: www.zamb.nl.

Collega aan het woord

Muriëlla Klepper | analist KCHL

Muriëlla analist

Als analist ben je bezig met het vaststellen van ziektes door menselijk lichaamsmateriaal te onderzoeken. Deze onderzoeken voer je uit in een laboratorium. "Mijn werk vind ik leuk en…

Onze nieuwe collega worden?

Recruiter Nick Buijks helpt je graag verder. Bel 06 47 52 23 27 of mail naar werken@etz.nl.

Nick Buijks