Ramon applicatiedeskundige ICT

Collega's aan het woord

In gesprek met Emma, Rick, en Ramon. Als applicatiedeskundige breng je de zorg en ICT bij elkaar. Het team van ICT Beheer zorgsystemen heeft de verantwoordelijkheid over Ons EPD, de software voor het Epic patiëntendossier van het ETZ.

Emma, Rick en Ramon werken voor de afdeling ICT. Alle drie zijn ze applicatiedeskundigen en verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van Ons EPD. Ondanks dat ze dezelfde functie hebben, verschillen hun werkzaamheden van elkaar.

Lees het verhaal van Ramon

In 2016 zijn het St. Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis gefuseerd tot het huidige ETZ Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. Ieder ziekenhuis had op dat moment meerdere eigen systemen voor het patiëntendossier. Aan de afdeling ICT de taak deze twee organisaties wat patiëntendossier betreft samen te voegen tot één systeem.

De fusie heeft de ontwikkeling van het nieuwe patiëntendossier Ons EPD in een versnelling gezet. “Na mijn studie voor leraar Biologie, ben ik in de gezondheidszorg beland. Ik was destijds werkzaam als teamleider op de afdeling Longfunctie en Longpoli. Dit beviel me zo goed, dat ik uiteindelijk besloot niet meer terug te gaan naar het onderwijs. Later tijdens mijn loopbaan kwam ik in aanmerking voor de vacature voor applicatiedeskundige binnen het ETZ en besloot deze uitdaging aan te gaan.”

“In de beginfase hield ik me voornamelijk bezig met het gebruik van het uiteindelijke nieuwe patiëntendossier. Ik probeerde erachter te komen op welke manier de eindgebruikers het systeem het beste konden gebruiken. Hierover gaf ik vervolgens voorlichtingen en trainingen om mijn kennis zo goed mogelijk over te brengen. De overgang naar Ons EPD was een gigantische verandering voor zorgmedewerkers, hier kwam met regelmaat weerstand bij kijken. De uitdaging lag voornamelijk in het wegnemen van de onzekerheidsgevoelens bij eindgebruikers. Ik liet ze de voordelen van het nieuwe systeem zien en dacht mee met hun bevindingen.”

“Soms is de weg richting verandering best lastig. Toch komt er een trots gevoel naar boven wanneer de voordelen uiteindelijk zichtbaar worden op de werkvloer. Daarbij is het leuk om te zien dat je het proces echt beter faciliteert voor de eindgebruikers. Stel; er komt een nieuw medisch apparaat op een afdeling te staan. Aan mij de taak om de patiëntgegevens die dit apparaat ophaalt duidelijk in ‘Ons EPD’ te verwerken, zodat een arts deze informatie gemakkelijk kan inzien. De desbetreffende arts kan deze informatie vervolgens snel raadplegen en eventuele trends bijhouden voor een patiënt.”

Het patiëntendossier Ons EPD is in feite opgebouwd uit meerdere kleine applicaties. Binnen ICT Beheer zorgsystemen zijn verschillende applicatieteams met andere verantwoordelijkheden. Iedere applicatiedeskundige is lid van één of meerdere teams. In een team werk je nauw samen en kunnen expertises verder ontwikkelt worden. “Inmiddels is de software volledig geïmplementeerd en zit ik in het team ‘Orders’, samen met o.a. Emma, lees haar verhaal hier. Binnen dit team zijn we verantwoordelijk voor de inrichting van werkprocessen van alle artsen in Ons EPD.

Een patiënt gaat als het ware door al de applicatieteams heen. Al zijn informatie staat in het patiëntendossier. Iedere afdeling krijgt de informatie te zien die relevant is voor hun expertise. “Om dit zo goed mogelijk te faciliteren, wordt er best wel wat gevraagd van je creativiteit. En als je vervolgens ziet dat de patiëntenzorg beter wordt door jouw werkzaamheden, dan is dat leuk.”

Ons team

“Wat ons team sterkt maakt is dat een aantal collega’s zich bezighouden met meerdere expertises. Dit komt vaak goed te pas. Met hen kan je namelijk ervaringen toetsen en delen binnen de verschillende eindgebruikersgroepen. Ik vind het leuk om in teamverband iets vanaf de grond op te bouwen naar een bruikbare tool voor in de praktijk.”

ICT

“Het is niet zo stoffig als men soms denkt. Binnen het ziekenhuis hebben we de doelgroep dicht bij ons, daardoor hebben we een goed beeld over wat voor invloed sommige processen hebben op hen. In de loop van de tijd leer je steeds beter om te gaan met kritische vragen en twijfels bij de eindgebruikers. Het is daarom belangrijk in je achterhoofd te houden dat zij niet primair met computersystemen werken, zij richten zich op de patiënt. Dit maakt het een stuk makkelijker om je in te leven in de eindgebruikers.”

Ramon, applicatiedeskundige