Zorgmanager

Locatie: ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden
Aantal uren per week: fulltime
Afdeling/specialisme: Raad van Bestuur
Vacaturenummer:
Sluitingsdatum vacature: 29-5-2019

De Raad van Bestuur heeft per direct een vacature voor een 

Zorgmanager

Jouw uitdaging

Je maakt onderdeel uit van een hecht team van 6 zorgmanagers en je geeft in een integrale managementstructuursamen met medisch managers leiding aan diverse zorgeenheden. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling en implementatie van het ziekenhuisbrede beleid. Je ressorteert onder de Raad van Bestuur. Je geeft (in)direct leiding aan ca. 500 Fte. Je hebt een grote beslissingsbevoegdheid binnen de eigen zorgeenheden, maar ook ziekenhuisbreed.

 • Je bent samen met de medisch manager integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie en het (meerjarig) beleid met betrekking tot zorgverlening, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en financiën voor verschillende zorgeenheden/specialismen. Dit in nauwe samenwerking met het organisatorisch hoofd. De zorgeenheden zijn de OK, anesthesie, MDL en oogheelkunde.
 • Je draagt samen met de medisch manager zorg voor draagvlak bij betrokkenen, zoals de maatschap en de medewerkers, voor het in te zetten beleid.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid en de professionele ontwikkeling van de beroepsgroepen in het verpleegkundig en paramedisch domein.
 • Je stimuleert synergie in de organisatie, met behoud van de diversiteit binnen de zorgeenheden, en weet om te gaan met de diverse spanningsvelden die hierdoor kunnen ontstaan.
 • Je draagt bij aan ziekenhuis brede en zorgeenheid overstijgende activiteiten door leiding te geven en/of deel te nemen aan project-, stuur- en werkgroepen en commissies.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van het ziekenhuis in zijn geheel.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten met andere (zorg)instellingen.

Jouw werkomgeving

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Landelijk staat het ETZ bekend om haar expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie. Daarnaast biedt het ETZ goede basiszorg in de breedste zin van het woord. Het ETZ wil de allerbeste zorg verlenen in een veilige omgeving waar patiënten zich prettig en gehoord voelen. Het ETZ gaat in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemt het ETZ dat. Zo worden patiënten geholpen om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze levert het ETZ, zowel medewerkers met direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, aan patiënten zorg die Buitengewoon is.

Jouw profiel

 • Academisch werk- en denkniveau en beschikt over een relevante opleiding.
 • Ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een groot organisatieonderdeel in een complexe
 • zorgorganisatie. Ervaring in het aansturen van de OK strekt tot aanbeveling.
 • In staat om ziekenhuisbrede projecten tot een goed eind te brengen.
 • Hart voor de zorg en gericht op de patiënt en processen rondom de patiënt.
 • Inzicht in zorgprocessen en brede kennis van strategisch beleid en kwaliteitsmanagement.
 • Ruime kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en managementtechnieken en in staat om grote veranderingstrajecten te implementeren.
 • Analytisch sterk met oog voor de zachte kant.
 • Uitstekend in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
 • Sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Goed in staat om in- en externe netwerken te creëren.
 • Sterke persoonlijkheid: ervaren, inspirerende, besluitvaardige en omgevingsgerichte manager.
 • Coachende stijl van leidinggeven: stimuleert ondernemerschap, openheid, flexibiliteit en
 • resultaatgerichtheid en weet te verbinden.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Ons aanbod

 • Een uitdagende eindverantwoordelijke functie in een toonaangevende organisatie.
 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Het ETZ biedt ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij het ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.
 • Salaris volgens een functie-indeling in FWG 80. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 9.074,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende extra arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Marja Suur van Klaus Schmitt & Partners begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte (in- en externe) kandidaten bij Klaus Schmitt & Partners in Utrecht. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten op papier aan het ETZ worden gepresenteerd en zullen ca. 3-4 kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Indien gewenst kunnen er in het eindstadium van de selectieprocedure referenties worden ingewonnen van benoembare kandidaten.

Bij indiensttreding doet het ETZ een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Contact

Solliciteren kan via de website rechtstreeks bij Klaus Schmitt & partners: www.klausschmitt.nl
Of via onderstaande solliciteer button. Je sollicitatie komt dan bij Klaus Schmitt & Partners terecht.


Solliciteer