Senior coördinerend (beleids)adviseur

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 32-36
Afdeling/specialisme: ETZ digitaal
Vacaturenummer: 2021.265
Sluitingsdatum vacature: 6-9-2021

De afdeling ETZ digitaal heeft met ingang van 1 oktober 2021 een vacature voor een 

Senior coördinerend (beleids)adviseur ETZ digitaal
32-36 uren per week

Jouw werkomgeving 

“Coördineer jij straks de beleids- en besluitvormingsprocessen rondom alle zorg-ICT initiatieven in het ETZ?”  

De ingebruikname van Ons EPD op 31 maart 2018 vormde de start van een nieuwe periode van ontwikkeling en innovatie van zorg-ICT in het ETZ. Binnen de ontwikkeling van zorg-ICT spelen veel belangen en zijn er veel stakeholders. De besluitvorming rondom (doorontwikkeling van) functionaliteit en prioritering op het gebied van zorg-ICT wordt ondersteund door het team ETZ digitaal. Het doel van ETZ digitaal is het sturen en coördineren van de totstandkoming van het beleid en de besluitvorming rondom inrichting en doorontwikkeling van zorg-ICT binnen het ETZ. 

Werken bij ETZ digitaal betekent werken in een dynamische omgeving. Je levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het beleid en de besluitvorming rondom inrichting en doorontwikkeling van zorg-ICT binnen het ETZ. Als senior coördinerend (beleids)adviseur ben je de spin in het web tussen de zorg en ICT en linking pin tussen de lijnorganisatie en inhoud (staforganisatie). Je onderhoudt nauw contact met het zorgmanagement, de eindgebruikers en met onze ICT-afdeling. 

Jouw uitdaging

Als senior coördinerend (beleids)adviseur ETZ digitaal heb je verschillende kerntaken:

Adviserende rol

 • (Inhoudelijk) expert zijn op de processen omtrent de inrichting van de governance op zorg-ICT binnen het ETZ; 
 • Inspelen op interne en externe ontwikkelingen met betrekking tot zorg-ICT, procesinrichting en -optimalisatie, voorstellen doen voor en vormgeven van beleid en governance.
 • Proactief op zoek naar verbinding met ICT en andere adviseursfuncties in huis, zorgen voor gezamenlijke deskundigheidsbevordering;
 • Onderdeel zijn van verschillende ziekenhuisbrede project- en werkgroepen die met zorg-ICT samenhangen; 
 • Voorbereiden van en participeren in de sturende coalitie en eindgebruikersgroepen, waarin ziekenhuisbrede ontwikkelingen op het gebied van zorg-ICT worden besproken en gecoördineerd; 
 • Signaleren en analyseren van ziekenhuisbrede knelpunten op het gebied van zorg-ICT en adviseren van het management hierin; 
 • Vergroten van kennis in de organisatie op het gebied van (de governance rondom) zorg-ICT;
 • Fungeren als kritische sparringpartner voor management, ICT en zorg en het geven van gevraagd en ongevraagd advies. 

Coördinerende en monitorende rol bij projecten/veranderingsprocessen 

 • Coördineren van activiteiten en kennisoverdracht op de digitale thema’s voor het gehele ETZ;
 • Initiëren en monitoren van ETZ brede (verander)trajecten/projecten vanuit ETZ digitaal;
 • Monitoren van status lopende activiteiten en rapporteren naar de belanghebbenden;
 • Signaleren/coördineren van en waar nodig interveniëren bij samenhang en afhankelijkheden tussen verschillende ETZ (ICT/ ETZ digitaal/ETZ brede) projecten en beleidsterreinen.

Coördinerende rol ETZ digitaal

 • Functionele aansturing van de medewerkers binnen het team ETZ digitaal;
 • Inhoudelijke coaching (junior) adviseurs en digitale professionals;
 • Het zorgdragen voor een veilig leerklimaat en stimuleren van ontwikkeling van medewerkers;
 • Het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden en het zo nodig uitbreiden hiervan.

Jouw profiel 

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) in de gezondheidszorg m.b.t. de thema’s zorg-ICT, procesinnovatie/optimalisatie en beleidsvorming;
 • Kennis en ervaring op het gebied van projectmatig werken, adviseren (adviesvaardigheden) en implementatieprocessen (verandermanagement);
 • Kennis en ervaring met het sturen, ondersteunen en coachen van medewerkers bij hun werkzaamheden.
 • Inzicht in interne en externe (bedrijfs-)processen en procedures en op de hoogte van relevante ontwikkelingen;
 • Initiatief en inzicht zijn nodig voor het signaleren van knelpunten, adviseren, en het doen van concrete verbetervoorstellen;
 • Analyseren, coördineren en overzicht houden zijn noodzakelijk voor de werkzaamheden als coördinator. 
 • Grote mate van aanpassingsvermogen, tact en doortastend optreden;
 • Gedrevenheid, pro-activiteit, flexibiliteit, klantgerichtheid en enthousiasme;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Ons aanbod 

 • Het betreft een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op vast dienstverband.
 • Salaris volgens een functie-indeling is op dit moment FWG 65. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.620,- bruto per maand op fulltime basis.
 • Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Ziekenhuizen, zoals een vaste eindejaarsuitkering, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan. 

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Renée von Berg (senior adviseur ETZ digitaal, telefoonnummer (06) 83 16 54 91 of Monique Derks (zorgmanager), telefoonnummer (06) 44 05 38 00.
Stuur je cv en motivatiebrief voor 6 september aan de afdeling Personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2021.265. 

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 8 september en woensdag 15 september.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer