Psychiater

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 0,8-1,0 ft
Afdeling/specialisme: Psychiatrie
Vacaturenummer: 2020.235
Sluitingsdatum vacature: 1-12-2020

De vakgroep Psychiatrie zoekt i.v.m. het vertrek van één van de psychiaters 

Psychiater 
(m/v) 0,8 - 1,0 fte

Uw uitdaging 

Op de polikliniek bent u regiebehandelaar bij kortdurende psychiatrische behandeling in brede zin, primair gericht op cure. Daarnaast participeert u in themapoli’s zoals POP, NAH en SOLK. In collegiale afstemming binnen de vakgroep ontwikkelt u een persoonlijk aandachtsgebied. U verricht ziekenhuis psychiatrische zorg, bij veelal psychiatrische problematiek met somatische co-morbiditeit, en behandelt patiënten met therapieresistente stemmingsstoornissen (met behandelmogelijkheden voor ECT, rTMS en DBS) op de MPU. Tot slot werkt u intensief samen met collega medisch specialisten in ETZ en bent u lid van de VMS Midden Brabant.

Uw werkomgeving 

De vakgroep bestaat uit acht psychiaters en vier klinisch- en GZ-psychologen. De Zorgeenheid Psychiatrie ETZ bestaat uit twee hoofdlocaties Elisabeth en TweeSteden. Op beide locaties is een ambulante functie (met dagbehandeling), kliniek (met MPU functie) en een Psychiatrische Consultatieve Dienst binnen het ziekenhuis. Er bestaat binnen de zorgeenheid Psychiatrie een ondernemend klimaat waarbinnen een innoverende, patiënt- en vraaggerichte visie gezien wordt als een kans om kwalitatief goede zorg te realiseren. Er zijn opleidingsplaatsen voor AIOS in het kader van de basisopleiding en voor keuzestages op de MPU en de Psychiatrische Consultatieve Dienst.  Vanuit twee Universiteiten volgen AIOS huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde een keuzestage en worden co-assistenten opgeleid.

Uw profiel 

Wij zijn op zoek naar een psychiater met affiniteit voor de ziekenhuispsychiatrie, innovatie en management. Ervaring met werkzaamheden binnen de ziekenhuispsychiatrie strekt derhalve tot de aanbeveling. Daarnaast verwachten we dat actief geparticipeerd wordt in commissies/werkgroepen van het ziekenhuis. U heeft ambitie een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding, het management of wetenschappelijk onderzoek. Enerzijds wordt de mogelijkheid geboden om een leiderschapsprogramma en/of managementopleiding te volgen. Anderzijds is er de mogelijkheid om te participeren in één van onze innovatieve speerpunten: Ontwikkeling en onderzoek van neuromodulatie (DBS en 
rTMS).

Ons aanbod 

  • Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  • U participeert als achterwacht in de 24 uurs beschikbaarheidsdienst voor het ETZ.
  • De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) is uitgangspunt bij het vaststellen van het salaris.
  • De mogelijkheid om te participeren in innovatief en experimenteel onderzoek op het gebied van neuromodulatie
  • De mogelijkheid tot het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en het participeren in managementfuncties.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevr. M. Slits, psychiater, telefoon (013) 2214156, email: m.slits@etz.nl of dhr D. de Knijff, psychiater, telefoon (013) 2216036, email: d.knijff@etz.nl 

Cv en motivatiebrief kunnen vóór 1 december 2020 worden verstuurd aan de afdeling personeelsadministratie onder vermelding van vacaturenummer 2020.235 via het online sollicitatieformulier. 

Wanneer er eerder een match is met een kandidaat sluiten we de vacature. 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer