Organisatorisch Hoofd

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 28-32
Afdeling/specialisme: Centrum Voortplanting Brabant
Vacaturenummer: 2022.233
Sluitingsdatum vacature: 8-7-2022

Centrum Voortplanting Brabant (CVB) maakt deel uit van het ETZ en heeft per 1 september een vacature voor een

Organisatorisch Hoofd
28-32 uur per week

Jouw uitdaging

 • Je geeft leiding aan diverse professionele disciplines die werkzaam zijn binnen het CVB samen met de medisch managers (2 gynaecologen en 2 embryologen). Het medisch management heeft de medische verantwoordelijkheid voor respectievelijk kliniek en laboratorium en doet de functionele aansturing. Het hoofd is organisatorisch eindverantwoordelijk voor het centrum en is de hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers van het CVB. Je maakt onderdeel uit van het integraal management samen met de medisch managers. Het organisatorisch hoofd rapporteert aan de zorgmanager.
 • Je initieert en faciliteert het medisch management en verbindt kliniek en laboratorium van het CVB, zowel met in- als externe partners (transportklinieken, verwijzers, samenwerkende vakgroepen).
 • Je bent verantwoordelijk voor de multidisciplinaire aansturing van het CVB en voor de realisatie van resultaten (o.a. organisatorische, financiële en personele zaken) van de eenheid.
 • Je ontwikkelt het tactisch/operationele beleid van het centrum en ondersteunt het (integraal) zorgmanagement bij de ontwikkeling van het (eenheidsoverstijgende) tactisch en/of strategisch beleid en centrumbreed op het eigen vakgebied.
 • Je geeft uitvoering aan het strategisch beleidsplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor realisatie van doelstellingen, kwaliteit van zorg, (patiënt)veiligheid en innovatie, personeelsmanagement, beleid (strategisch/tactisch/operationeel), informatie en communicatie en financiën & middelenbeheer.
 • Je bent ervaren in projectmanagement van o.a. e-health toepassingen, nieuwe werkwijzen, ICT, etc.
 • Je treedt op als account manager voor de transportklinieken, verwijzers in- en extern en in contacten met de patiëntenpopulatie.

Jouw werkomgeving

Met een enthousiast team bieden wij het volledige zorgtraject voor patiënten met vruchtbaarheidsproblemen - en wensen. CVB is een IVF-vergunninghoudend centrum en heeft 45 medewerkers (31 fte). Er is een open collegiale sfeer, de lijnen zijn kort en het team is flexibel. Patiëntvriendelijkheid staat hoog in het vaandel. Aanvragen voor fertiliteitsbehandelingen komen van huisartsen, de eigen instelling ETZ en van andere instellingen uit de regio (transportklinieken). Het CVB beschikt over een eigen laboratorium voor klinische embryologie. In samenwerking met de urologen van het ETZ worden bovenregionaal behandelingen met chirurgisch verkregen zaad (MESA/TESE) verzorgd. Het hoofd maakt onderdeel uit van het integraal management samen met de medisch managers (klinisch embryologen en gynaecologen). Er is centrum breed een strategisch beleidsplan ontwikkeld en de governance is in 2019 herzien om uitvoering te geven aan de ambities.
Wij streven naar buitengewone dienstverlening en daarom zoeken wij medewerkers die zich herkennen in de volgende waarden: passie voor het vak, open houding, flexibele instelling en met de wil om te presteren.

Voor meer informatie over CVB kunt u onze website bekijken, namelijk www.infocvb.nl 

Jouw profiel

 • Bij voorkeur een zorgprofessional met academisch werk- en denkniveau.
 • Een afgeronde management/bedrijfskunde opleiding op minimaal HBO-niveau.
 • Beschikt over leidinggevende ervaring in een complexe (zorg)omgeving.
 • Kennis van de gezondheidszorg, organisatieprocessen, bedrijfskunde en financieel-economisch. instrumentarium is vereist evenals kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Bedreven en ervaren in het onderhouden van (externe) contacten, multidisciplinair werken en (het succesvol realiseren van) verandering- en implementatieprocessen.
 • Houdt ontwikkelingen bij op het vakgebied van het centrum en verkent mogelijkheden c.q. consequenties voor het CVB.
 • Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en over een zelfstandige manier van werken.
 • Je bent analytisch en biedt structuur en richting aan medewerkers.
 • Stevige persoonlijkheid met een multidisciplinaire samenwerkingsgerichte werkwijze, open, toegankelijk, doelgericht en stemt af op de patiënt en de medewerker.

Ons aanbod

 • Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.
 • Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. De functie is volgens CAO Ziekenhuizen ingeschaald in FWG 65. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt maximaal € 5.801,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met het management team van CVB via (013) 221 00 60. 

Je CV en motivatiebrief kunnen, onder vermelding van vacaturenummer 2022.233 vóór 8 juli 2022 worden verstuurd aan de afdeling Personeelsadministratie, via het online sollicitatieformulier. Vermeld ook je vakantieplanning in je brief.

Selectiegesprekken worden in principe gepland in week 28 en 29. Een assessment en een meeloopdagdeel kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer