Lid Cliëntenraad

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 2,5
Afdeling/specialisme: Cliëntenraad
Vacaturenummer: 2022.333
Sluitingsdatum vacature: 10-10-2022

Met een frisse en kritische blik vertegenwoordig je het belang van de patiënten en bezoekers van het ETZ!

De Cliëntenraad ETZ heeft per 1 november 2022 een vacature voor:

Lid Cliëntenraad
Vrijwilligersfunctie 

Jouw uitdaging 

Als lid Cliëntenraad nemen je werkzaamheden, welke deels overdag plaatsvinden, gemiddeld 10 uur per maand in beslag. Het betreft vrijwilligerswerk. Er wordt verwacht dat je een actieve bijdrage levert aan de Cliëntenraad.
Het is je kans om mee te denken en te adviseren over het beleid van ETZ. De ingangsdatum van de benoeming zal in overleg worden bepaald. 

Als lid Cliëntenraad:

 • Volg je de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg in het algemeen en die van ETZ in het bijzonder.
 • Heb je bijzondere interesse voor wat er bij patiënten leeft.
 • Neem je deel aan de vergaderingen die de voorzitter voorbereidt in samenwerking met de ambtelijk secretaris.
 • Bereid je adviezen aan de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf voor.
 • Ben je in staat beleidsstukken te lezen, te beoordelen en op te stellen.
 • Onderhoud je contacten binnen en buiten het ETZ.

Jouw werkomgeving 

Patiënten hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in ons ziekenhuis de patiënt aangaat. Dit recht is vastgelegd in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het ETZ heeft een Cliëntenraad die de belangen van de patiënten en alle bezoekers in het ETZ vertegenwoordigt. Als lid Cliëntenraad denk je mee, praat je mee en adviseer en/of stem je in met zaken waar het algemeen belang van patiënten van het ETZ aan de orde is. Samen met de leden van de Cliëntenraad functioneer je geheel zelfstandig. Je adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ gevraagd of ongevraagd over uiteenlopende zaken die gaan over kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van het ETZ. Ook vindt er inhoudelijk overleg plaats met diverse vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Vereniging Medisch Specialisten, zorgmanagers, klachtenfunctionarissen, Verpleegkundig Stafbestuur en het Facilitair Bedrijf. Binnen en buiten het ETZ bezoekt de Cliëntenraad diverse bijeenkomsten en conferenties. Die zijn belangrijk om op de hoogte te blijven van de patiëntenzorg.

Het ETZ vindt het belangrijk dat de Cliëntenraad net zo divers is als onze patiënten. Denk hierbij aan leeftijd, etnische achtergrond of genderidentiteit. De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden. Allen zijn vrijwilligers die woonachtig zijn in de regio van het ETZ. Zij voelen zich zeer betrokken bij een goede patiëntenzorg in onze regio. 

Jouw profiel 

 • Je hebt affiniteit met de zorgsector.
 • Je leeft je in, in de algemene belangen van patiënten.
 • Een brede oriëntatie, interesse of ervaring, ook buiten de zorg, strekt tot aanbeveling.
 • Je deelt de passie over een of meerdere van onze focuspunten; zie www.etz.nl 
 • Je beschikt over communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Je kunt werken in teamverband vanuit een positieve, kritische en flexibele houding.

Informatie en sollicitatie

Sollicitaties voorzien van een CV kunnen vóór 10 oktober a.s. per e-mail worden gezonden aan de Cliëntenraad ETZ, t.a.v. Véronique van der Schoof, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Zij is bereikbaar via email clientenraad@etz.nl 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer