Lid Cliëntenraad

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 10 p/m
Afdeling/specialisme: De Cliëntenraad ETZ
Vacaturenummer: 2021.113
Sluitingsdatum vacature: 19-4-2021

De Cliëntenraad ETZ heeft een vacature voor:

Lid Cliëntenraad

Patiënten hebben het recht mee te praten en mee te denken over alles wat in ons ziekenhuis de patiënt aangaat. Dit recht is vastgelegd in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het ETZ heeft een Cliëntenraad die de belangen van de patiënten en alle bezoekers in het ETZ vertegenwoordigt. De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en adviseert en/of stemt in met zaken waar het algemeen belang van patiënten van het ETZ aan de orde is. De Cliëntenraad functioneert geheel zelfstandig en adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ gevraagd of ongevraagd over uiteenlopende zaken die gaan over kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.
De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van het ETZ. Ook vindt er inhoudelijk overleg plaats met diverse vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Vereniging Medisch Specialisten, zorgmanagers, klachtenfunctionarissen, Verpleegkundige Adviesraad en Facilitaire Dienst. Ook bezoekt de Cliëntenraad diverse bijeenkomsten en conferenties die georganiseerd worden binnen en buiten het ziekenhuis en die belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van de patiëntenzorg.

Jouw uitdaging 

Als lid Cliëntenraad :

 • volg je de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg in het algemeen en die van ETZ in het bijzonder;
 • heb je bijzondere interesse voor wat er bij patiënten leeft; 
 • neem je deel aan de vergaderingen die de voorzitter voorbereidt in samenwerking met de ambtelijk secretaris;
 • bereid je adviezen aan de Raad van Bestuur voor;
 • onderhoud je contacten binnen en buiten het ETZ.

De werkzaamheden van de leden, welke deels overdag plaatsvinden, nemen gemiddeld 10 uur per maand in beslag. Het betreft vrijwilligerswerk. De tijdsinvestering is afhankelijk van de mogelijkheid en de wens om meer of minder te participeren in een of meerdere werkgroepen. Het is een kans om mee te denken en te adviseren over het beleid van ETZ. De ingangsdatum van de benoeming zal in overleg worden bepaald. 

Jouw werkomgeving 

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 9 leden. Allen zijn vrijwilligers die woonachtig zijn in de regio van het ziekenhuis. Zij voelen zich zeer betrokken bij een goede patiëntenzorg in onze regio. De visie van de Cliëntenraad kun je vinden op de website van ETZ: www.etz.nl

Jouw profiel 

 • je kunt je inleven in de algemene belangen van patiënten;
 • bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, heb je affiniteit en/of ervaring met de zorgsector;
 • een brede oriëntatie, interesse of ervaring, ook buiten de zorg, strekt tot aanbeveling;
 • je deelt de passie over een of meerdere van onze speerpunten;
 • je beschikt over communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • je bent in staat beleidsstukken te lezen, te beoordelen en op te stellen;
 • je kunt werken in teamverband vanuit een positieve, kritische en flexibele houding.

Informatie en sollicitatie

Sollicitaties voorzien van een CV kunnen vóór 19 april a.s. per e-mail worden gezonden aan de Cliëntenraad ETZ, t.a.v. Véronique van der Schoof, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Zij is bereikbaar via email clientenraad@etz.nl 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer