Klinisch geriater

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 0,8-1,0fte
Afdeling/specialisme: Geriatrie
Vacaturenummer: 2020.010
Sluitingsdatum vacature: 1-3-2020


De zorgeenheid geriatrie heeft vanwege pensioen van een collega een vacature per 1-7-2020 voor een

Klinisch geriater
0,8-1,0 fte

Jouw uitdaging

Als Klinisch geriater kom je te werken in een dynamisch fusie ziekenhuis, dat sterk in ontwikkeling is. Van oudsher is de Geriatrie goed geïntegreerd in het ziekenhuis en in de regio. Je komt te werken binnen de zorgeenheid Geriatrie van het ETZ, dat zich buitengewoon aan het profileren is: open, flexibel, met passie en prestatie gericht. Verwacht wordt dat je een teamspeler bent op diverse niveaus: binnen de zorgeenheid Geriatrie, maar ook in relatie tot diverse andere zorgeenheden in en buiten ons ziekenhuis.

Jouw werkomgeving

De zorgeenheid Geriatrie heeft in Midden Brabant een centrale positie in het regionale geriatrisch netwerk en werkt intensief samen met huisartsen en andere netwerkpartners. Intensieve samenwerking vindt plaats met o.a. GGZ Breburg (regio Midden Brabant) en diverse verpleeghuizen. De zorgeenheid werkt vanuit drie locaties in Tilburg en Waalwijk en beschikt over een algemene polikliniek geriatrie, een geheugenpolikliniek, een valpolikliniek, een polikliniek geriatrische oncologie, polyfarmacie, een TAVI polikliniek, een dagdiagnostisch centrum en een verpleegafdeling met 24 bedden. In 2019 is de structurele medebehandeling geriatrische traumatologie omgevormd tot geriatrische trauma-unit op locatie Elisabeth.  Een aantal geriaters is actief betrokken binnen het palliatief adviesteam

De vakgroep bestaat op dit moment uit negen geriaters. De groep beschikt over een opleidingserkenning voor de opleiding Klinische Geriatrie en stage-erkenningen voor de opleidingen tot internist, specialist ouderengeneeskunde en psychiater. Ook worden co-assistenten en verpleegkundig specialisten opgeleid. Wetenschappelijk onderzoek binnen geriatrie richt zich in het bijzonder op oncologische zorg bij ouderen, gerontofarmacologie en delier/cognitieve stoornissen. Klinische werkzaamheden van het poortspecialisme Klinische Geriatrie concentreren zich nog op locatie TweeSteden, van waaruit ook de regionale geriatrische zorg voornamelijk wordt geboden. Op locatie Elisabeth worden de meeste consulten/ medebehandelingen verricht en vindt groei in klinische zorg plaats.

Jouw profiel

  • Allround geriater binnen de patiëntenzorg.
  • Verwacht wordt dat de nieuwe collega zich actief inzet t.b.v. de ziekenhuisorganisatie en geriatrische netwerkvorming.
  • Aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek wordt erg op prijs gesteld.
  • Affiniteit met de acute geriatrische zorg en kwaliteit bevorderende projecten.

Ons aanbod

  • Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • Je hebt een uitdagende en dynamische werkomgeving.
  • Een dienstverband conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
  • Salariëring conform AMS.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Susan Cox, vakgroep voorzitter zorgeenheid Geriatrie, en/of met Ralf Vingerhoets, medisch manager, tel. (013) 221 00 95.

Stuur uw cv en motivatiebrief voor 1 maart 2020 naar de afdeling Personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2020.010.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer