Ervaren GZ–psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog (GIOS KNP)

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 27-36
Afdeling/specialisme: Medische Psychologie
Vacaturenummer: 2022.297
Sluitingsdatum vacature: 22-8-2022

De zorgeenheid Medische Psychologie zoekt per 1 maart 2023 een

Ervaren GZ–psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog (GIOS KNP)
Voor 27-36 uur per week

voor bepaalde tijd (4 jaar)

Jouw uitdaging 

Je volgt vanaf maart/april 2023 de vierjarige, specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog die voortbouwt op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In deze opleiding verwerf je uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag middels diagnostiek en behandeling. Daarnaast is de opleiding gericht op wetenschappelijk onderzoek & innovatie en het verwerven van kennis van en vaardigheden in management en organisatie van zorginstellingen.
De praktijkervaring doe je op in de vorm van (complexe) diagnostiek en behandeling binnen ons ziekenhuis, bij onder meer de poli Geriatrie (w.o. Geheugenpoli en GAAZ), de poli neuropsychiatrie, de bredere neuropsychologie bij uiteenlopende somatische aandoeningen, alsook - in een latere fase van de opleiding - de wakkere craniotomieën. Verder:

 • Verricht je werkzaamheden zowel poliklinisch als klinisch.
 • Neem je deel aan overleggen en lever je een bijdragen aan de ontwikkeling en positionering van onze vakgroep, zowel op beleidsmatig als wetenschappelijk vlak. 
 • Draag je als werkbegeleider/supervisor bij aan de deskundigheidsbevordering van o.m. de psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. 
 • Geef je in- en, zo nodig, extern onderwijs en doe je wetenschappelijk onderzoekd at voldoet aan de opleidingsvereisten die de RINO GRoep daaraan stelt. 

Jouw werkomgeving 

Als GIOS KNP ga je werken bij de vakgroep Medische Psychologie. Onze vakgroep is in het ETZ een zelfstandige organisatorische eenheid. Zij wordt aangestuurd door een medisch manager en zorgmanager met ondersteuning van een organisatorisch hoofd en een dagelijks bestuur van de vakgroep.
Onze vakgroep bestaat uit meerdere klinisch (neuro)psychologen en GZ-psychologen (w.o. een seksuoloog). Daarnaast zijn er een aantal klinisch (neuro)psychologen en GZ-psychologen in opleiding. Tevens hebben we jaarlijks meerdere stageplekken voor masterstudenten Medische Psychologie. De psychologen worden ondersteund door een team van psychologisch medewerkers en secretaresses. 

Er is sprake van intensieve, veelal multidisciplinaire samenwerking met andere collega medisch specialisten (o.a. neurologen, neurochirurgen en geriaters).

Binnen onze vakgroep heerst een ondernemend en innovatief klimaat waarbinnen je patiënt- en vraaggericht werkt. We streven iedere dag samen met het voltallige team naar kwalitatief goede zorg. Onze vakgroep kent tevens een stimulerend opleidingsklimaat en participeert samen met andere medisch specialisten in diverse wetenschappelijke onderzoeken. 

Onze afdeling kenmerkt zich niet enkel door professionaliteit en gedrevenheid, maar ook door een onderlinge prettige, laagdrempelige, gezellige en open sfeer.

Jouw profiel 

 • BIG-registratie als GZ-psycholoog.
 • Affiniteit met medische psychologie en bij voorkeur praktijkervaring binnen een (algemeen) ziekenhuis.
 • Ruime ervaring met neuropsychologische diagnostiek en behandeling in een medische setting.
 • Je bent ambitieus en hebt aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en management en innovatie. 
 • Je bent erop uit om – samen met je collega’s – het niveau van de neuropsychologie in het ziekenhuis voortdurend te verbeteren. 

Verder vinden we het belangrijk dat je uitstekende communicatieve vaardigheden bezit en dat je flexibel bent en zelfstandig kunt werken. Je beschikt over een collegiale en proactieve instelling die gericht is op samenwerking zowel binnen als buiten de vakgroep. Tenslotte ben je voldoende stressbestendig om de opleiding succesvol te doorlopen. 

Ons aanbod 

 • Wij bieden je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de KNP-opleiding. Het cursorisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de RINO Groep Utrecht en valt binnen werktijd.
 • Het ETZ vergoed de opleidingsgerelateerde kosten. 
 • Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 
 • Salaris volgens functie-indeling FWG 65. Salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal €5.801,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met de (plaatsvervangend) praktijkopleiders KNP: mw. Anne Lormans, klinisch (neuro)psycholoog en mw. dr. Hetty Scholten, klinisch neuropsycholoog, te bereiken via (013) 221 02 80.

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 22 augustus a.s. aan de afdeling Personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2022.297.

Het streven is de sollicitatiegesprekken te laten plaats vinden op donderdag 25 augustus 2022, vanaf 16.00u. Een eventueel tweede gesprek zal doorgaan op dinsdag 30 augustus 2022, eveneens vanaf 16.00u.

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer