Chef de clinique

Locatie:
Aantal uren per week: 0,8 fte
Afdeling/specialisme: Verloskunde & Gynaecologie
Vacaturenummer: 2022.185
Sluitingsdatum vacature: 27-5-2022

De gynaecologen van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis zijn op zoek naar een enthousiaste

Chef de clinique Verloskunde & Gynaecologie
0,8 FTE voor bepaalde tijd (voor de duur van 6 maanden)

Jouw uitdaging

Wij bieden een dynamische werkplek voor een allround gynaecoloog. Naast het vervullen van een belangrijke rol in de patiëntenzorg rekenen wij op een actieve deelname aan onderwijs en scholing van gynaecologen in opleiding, ANIOS, co-assistenten en betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. Er bestaat de mogelijkheid om specialistische vaardigheden binnen een van de aandachtsgebieden verder te ontwikkelen.

Jouw werkomgeving

De gynaecologische zorg is geconcentreerd op locatie ETZ Elisabeth. Wij leveren geïntegreerde geboortezorg binnen Fam. Jaarlijks worden bij Fam ongeveer 3000 medische bevallingen gedaan en 800 bevallingen in het kraamhotel. Binnen Fam werken we vanuit de visie ‘Family Centered and Integrated Care’ ofwel familiegerichte zorg. De wens van het gezin is leidend binnen de kaders van veilige en gepaste zorg. 
Er is een satellietfunctie voor prenatale diagnostiek, samen met het UMCN. Ook de klinische gynaecologie is geconcentreerd op de locatie Elisabeth, waar nauwe samenwerking met chirurgen en urologen bestaat. Voor de gynaecologisch-oncologische patiënten wordt samengewerkt binnen het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ). Op alle locaties is er en goed geoutilleerde polikliniek. In ETZ Waalwijk is de VIP-polikliniek voor bekkenbodemzorg gevestigd.
Locatie ETZ Elisabeth beschikt over een groot IVF centrum met eigen laboratorium binnen het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Brabant  (CVB). Er is een opleidingserkenning vanuit Utrecht en België. Tevens worden co-assistenten vanuit Nijmegen en Rotterdam opgeleid en er bestaat een samenwerkingsverband met de Tilburg University.

Jouw profiel

  • Afgeronde opleiding tot gynaecoloog.
  • Goede communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en stressbestendigheid.
  • Het vermogen om samen te werken.
  • Een patiëntgerichte, integere en kwaliteitsgerichte werkhouding.

Ons aanbod

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten).

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw M. Stegeman, gynaecoloog of de heer F. Boekkooi, gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep, tel. (013) 221 21 46. 

CV en motivatiebrief kunnen tot 27 mei 2022 worden verstuurd aan Personeelsbeheer via het mailadres vacatures@etz.nl onder vermelding van vacaturenummer 2022.185.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer