Chef de Clinique

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 32 - 40
Afdeling/specialisme: Radiologie
Vacaturenummer: 2021.210
Sluitingsdatum vacature: 2-7-2021

Binnen de vakgroep Radiologie bestaat per direct een vacature voor een 

Chef de clinique Radiologie (0,8- 1,0 FTE) met  uitzicht op toetreding tot de vakgroep
Subspecialisatie Musculoskelatale radiologie en interesse voor Acute Radiologie

Jouw uitdaging

Wij vragen van de te benoemen radioloog naast inzet in genoemde subspecialisaties, interesse voor wetenschappelijk onderzoek blijkens participatie aan bestaand onderzoek, het initiëren van eigen onderzoek dan wel het begeleiden van anderen in het doen van onderzoek in het ETZ. Het onderwerp van het onderzoek is hierbij van ondergeschikt belang.

Jouw werkomgeving 

De vakgroep Radiologie bestaat uit 18 radiologen. Het ETZ beschikt op twee locaties in Tilburg over een moderne Radiologie afdeling waar alle state-of-the-art modaliteiten (zoals 6 MRI-scanners, 5 CT-scanners, 8 echokamers) aanwezig zijn. Op locatie Waalwijk ligt de nadruk op poliklinische diagnostiek.  De vakgroep heeft sinds 1950 de opleidingsbevoegdheid voor Radiologie assistenten, waarbij sinds enkele jaren de Nucleaire Geneeskunde in samenwerking met het Verbeeten Instituut is geïntegreerd. 

Ons aanbod 

  • Aanstelling als chef-de-clinique per 1-1-2022, en bij gebleken geschiktheid per 1-1-2023 toetreding tot de vakgroep.
  • Deze functie valt onder de generieke functie AMS - medisch specialist. Voor meer informatie, zie intranet/afdeling/P&O/generiekfunctiehuis.
  • Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contract op met de heer H.W. Bodewes, voorzitter van de vakgroep Radiologie, (013) 221 61 42, of de heer dr G.P.Th. Bosma, medisch manager van de afdeling en bestuurslid van de vakgroep Radiologie (013) 221 62 05

Stuur je cv en motivatiebrief met vermelding van referenties voor 2 juli 2021 aan het bestuur van de Vakgroep Radiologie ETZ, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg of per mail onder vermelding van vacaturenummer 2021.210 aan secr.radiol@etz.nl


Solliciteer