Ambtelijk secretaris

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 8
Afdeling/specialisme: Ondernemingsraad
Vacaturenummer: 2022.300
Sluitingsdatum vacature: 11-8-2022

De Ondernemingsraad heeft per 1 oktober 2022 een vacature voor een 

Ambtelijk secretaris
8 uren per week

Jouw uitdaging 

Als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad(OR):

 • Gebruik je je kennis van (actualiteiten) wet- en regelgeving (WOR) ten behoeve van de OR.
 • Ondersteun je samen met een collega ambtelijk secretaris de OR secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig.
 • Behandel je ingekomen stukken en voer je correspondentie met bestuurder en medewerkers ETZ.
 • Ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en verslagleggen van de OR vergadering.
 • Bevorder je tijdens vergadering (in samenwerking met de voorzitter) dat besluiten expliciet worden gemaakt en vastgelegd.
 • Geef je gevraagd én ongevraagd advies aan de OR.
 • Coördineer en bewaak je de uitvoering van acties en besluiten.
 • Draag je zorg voor het ter beschikking stellen van (door OR en eventueel de bestuurder) geaccordeerde notulen.
 • Ben je eerste aanspreekpunt voor OR-leden en achterban ETZ.
 • Ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag OR.

Jouw werkomgeving 

De Ondernemingsraad ETZ heeft als visie: ExtraORdinary-Balans in Belangen 
Met de Kernwaarden:

 • Meebewegen(flexibel)
 • Verbindend, zichtbaar en toegankelijk(Open)
 • Gedreven(passie)
 • Waarmaken(presteren)

De OR bestaat uit 23 leden, waaronder een voorzitter en een dagelijks bestuur. 
Elke 2 weken is er op dinsdag een OR-dag bestaande uit de OR vergadering, werkgroepen, inkomende sprekers, achterbanraadpleging. In de andere week is er een overleg Dagelijks bestuur waar een ambtelijk secretaris deel van uitmaakt. Gezien de grootte van de organisatie is onze OR erg dynamisch, wordt door de bestuurder betrokken bij OR gerelateerde zaken en daardoor als een van de eersten op de hoogte van zaken die spelen in de organisatie.

Jouw profiel 

 • Je hebt een HBO werk- en denk niveau en bij voorkeur een afgeronde, erkende opleiding tot ambtelijk secretaris.
 • Je hebt ervaring als ambtelijk secretaris of met de werkzaamheden zoals hierboven omschreven.
 • Je hebt kennis of affiniteit met medezeggenschap binnen (zorg) organisaties.
 • Je beschikt over de volgende competenties: goed in plannen en organiseren, integriteit, accuratesse, samenwerken, goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zelfstandigheid, discipline, flexibel.

Ons aanbod 

 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 • Deze functie valt onder de generieke functie Beleidsmedewerker E. Voor meer informatie, zie intranet/afdelingen/P&O/generiekfunctiehuis.
 • Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 
 • Salaris volgens een functie-indeling in FWG 50. Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3922,- bij een volledige werkweek van 36 uur. 
 • Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,  tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Emelien Hagenaars, voorzitter Ondernemingsraad, mailadres e.hagenaars@etz.nl. 

Stuur je cv en motivatiebrief voor 11 augustus 2022 aan de Personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2022.300.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.


Solliciteer