Onderzoekers dienen onderzoeksaanvragen in bij Wetenschapsbureau ETZ

Onderzoek indienen

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. Wij hechten veel belang aan kennis opdoen en delen over de nieuwste trends in de gezondheidszorg. Een onderzoek binnen ETZ gaat van start nadat de Raad van Bestuur toestemming heeft gegeven. De Raad van Bestuur laat zich adviseren door het management en Wetenschapsbureau ETZ.

Het Wetenschapsbureau coördineert de beoordeling lokale uitvoerbaarheid. Onderzoekers dienen onderzoeksaanvragen in bij Wetenschapsbureau ETZ. Via het Wetenschapsbureau ontvangen zij bericht over de toestemming van de Raad van Bestuur.

Research Manager

Wetenschapsbureau ETZ maakt gebruik van het systeem Research Manager. Research Manager bestaat uit twee onderdelen:

 • Study Manager: aanmelding, opstart, voortgang en goedkeuring van onderzoek
 • Data Manager: gevalideerd datamanagement systeem voor het invoeren van studiegegevens

De onderzoeker of researchcoördinator levert de benodigde documenten via het systeem aan.
Het gebruik van Data Manager is nog optioneel. Dit systeem is geschikt voor het bouwen van een database. Het systeem omvat een patiëntenselfservice, voor het automatisch versturen van vragenlijsten naar patiënten, een randomisatiemodule en audit trail.

Wetenschapsbureau ETZ begeleidt onderzoekers, researchmedewerkers- en verpleegkundigen en betrokken afdelingen graag bij het werken met Study Manager en Data Manager. Voor onderzoekers en beoordelaars van studies zijn handleidingen beschikbaar.

Wetenschapsbureau ETZ begeleidt onderzoekers, researchmedewerkers- en verpleegkundigen en betrokken afdelingen graag bij het werken met Study Manager en Data Manager.

ETZ-procedure lokale uitvoerbaarheid wetenschappelijk onderzoek

In het stroomschema  is te lezen hoe de procedure lokale uitvoerbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek in het ETZ verloopt.

Er zijn vier procedurebeschrijvingen met informatie over aanmelding en/of toetsing wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd op vier typen onderzoek. In deze procedures wordt verwezen naar het gebruik van Study Manager.

 

Beeldmateriaal over procedures

Bekijk ook dit filmpje over de procedure bij zelf-geïnitieerd onderzoek

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.


Hieronder een film over de procedure lokale uitvoerbaarheid deelnemend onderzoek
In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

 


Benodigde documenten indiening wetenschappelijk onderzoek

In Study Manager staat vermeld welke documenten aangeleverd dienen te worden voor goedkeuring van wetenschappelijk onderzoek. Voor de duidelijkheid staan onderstaand ook de benodigde documenten vermeld.

WMO-plichtig onderzoek

 • aanbiedingsbrief
 • kopie getekende onderzoeksverklaring ETZ (pdf - 164 kB)
 • cv lokale onderzoeker
 • positief besluit METC
 • ABR-formulier
 • onderzoeksprotocol
 • algemene patiënteninformatie (PIF)
 • PIF versie ETZ (pdf - 186 kB)
 • advertentieteksten en overig wervingsmateriaal
 • vragenlijsten, dagboekje en dergelijke
 • indien nodig: tekst proefpersonenverzekering en verzekeringscertificaat
 • indien aanwezig: contract met sponsor. Bij geneesmiddelenonderzoek hanteert het ETZ het CCMO model contract (zie www.ccmo.nl). Bij het wetenschapsbureau kan het modelcontract met ETZ gegevens worden opgevraagd. Eventuele aanpassingen in het model contract dienen met ‘wijzigingen bijhouden’ in het document te worden opgeslagen.

Niet WMO-plichtig onderzoek

 • aanbiedingsbrief
 • onderzoeksprotocol
 • PIF versie ETZ (pdf - 186 kB)
 • eventuele vragenlijst(en)
 • eventueel advies METC niet WMO-plichtig
 • indien aanwezig: contract met sponsor. Bij geneesmiddelenonderzoek hanteert het ETZ het CCMO model contract (zie www.ccmo.nl). Bij het wetenschapsbureau kan het modelcontract met ETZ gegevens worden opgevraagd. Eventuele aanpassingen in het model contract dienen met ‘wijzigingen bijhouden’ in het document te worden opgeslagen.