Wetenschapscommissie

Wetenschapscommissie ETZ heeft als doel om medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en te bevorderen. De commissie is ook een klankbord voor Wetenschapsbureau ETZ en stimuleert samenwerkingsverbanden met universiteiten. De Wetenschapscommissie is een adviescommissie van de Raad van Bestuur.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken en te bevorderen.