Medisch ondersteunende beroepsopleidingen

Anesthesiemedewerker en operatieassistent

Het ETZ neemt deel aan de hbo-vt (technische stroom) opleiding, waarmee studenten in vier jaar opgeleid worden tot verpleegkundige, maar ook voor operatieassistent of anesthesiemedewerker. Met deze opleiding krijg je een bredere basis en heb je na vier jaar twee hbo diploma's op zak!

De opleiding

Deze opleiding start met twee jaar voltijds theorie, bij Fontys in Eindhoven. Daarna solliciteer je bij een van de ziekenhuizen die aangesloten is bij de hbo-vt opleiding van Fontys. Lijkt dat je wel wat? Kijk dan voor meer informatie op de website van Fontys.

Anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker verleent patiëntenzorg en assisteert de anesthesioloog door het bewaken, controleren, analyseren en bijsturen van de vitale lichaamsfuncties van patiënten tijdens operaties, behandelingen en onderzoeken. Je bewaakt en borgt de steriliteit, draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de afdeling, waarbij de belangenbehartiging van de patiënt centraal staat.

Ivette: “Als anesthesiemedewerker ben je samen met de anesthesist verantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt tijdens de operatie. Een patiënt geeft de volledige controle aan jou over. Het is steeds weer een uitdaging om ervoor te zorgen dat de patiënt pijnvrij is, voldoende diep slaapt, hemodynamisch stabiel blijft, niet te veel afkoelt enzovoort. Als een patiënt rustig wakker wordt op de verkoever en zegt dat hij heerlijk heeft geslapen, geeft dat een tevreden gevoel.”

Operatieassistent

De operatieassistent heeft tot taak het omlopen, assisteren en instrumenteren van laag tot zeer complexe operaties en onderzoeken. Je bewaakt en borgt de steriliteit, draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de afdeling, waarbij de belangenbehartiging van de patiënt centraal staat.

Operatieassistente Kelly: “Wat het werken op de operatiekamers zo leuk maakt, is dat je veel afwisseling hebt in je taken. Als een operatie goed is gegaan, geeft dat je voldoening. Op de operatiekamer ben je behalve met het zorgen voor de patiënt ook bezig met logisch nadenken en technisch handelen. Bovendien zijn er allerlei operatietechnieken die het werk erg interessant maken.”

Meer weten?

Deze opleiding start met twee jaar voltijd theorie bij Fontys in Eindhoven. Daarna solliciteer je bij één van de ziekenhuizen die aangesloten is bij de hbo-vt opleiding van Fontys. Lijkt dit je wel wat? Kijk dan voor meer informatie over deze opleiding op de website van Fontys. Voor meer informatie, stuur een mail naar opleidingok@etz.nl.


Radiologisch laborant

Er zijn twee manieren om de opleiding tot radiologisch laborant te volgen bij het ETZ:

  1. Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Dit is een vierjarige hbo-opleiding bij Fontys Paramedische Hogeschool. Met MBRT kun je vier kanten op: radiologie, echografie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Zowel de voltijd- als de duale variant leiden op tot al deze beroepstakken en hebben hetzelfde getuigschrift als resultaat. Het ETZ biedt studenten MBRT de mogelijkheid om binnen het werkveld radiologie een duale opleiding te volgen. Naast het praktijkgedeelte op de afdeling Radiologie, loop je ook stage op een afdeling Nucleaire Geneeskunde en een afdeling Radiotherapie.
  2. Een drie jaar durende in-service opleiding op hbo-niveau. Hierbij word je specifiek opgeleid voor het werkveld radiologie. Het theoriegedeelte wordt verzorgd door de Zorgacademie van het Erasmus MC. Het praktijkgedeelte vindt plaats bij de afdeling Radiologie van het ETZ.

Naar aanleiding van een sollicitatiegesprek wordt in overleg bepaald welke opleiding het beste bij je past.

Duaal of in-service

Bij een duale of in-service opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding. Je zit slechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100 procent van de tijd. Duaal of in-service leren is veel meer dan alleen stage lopen. De werkervaring die je opdoet, komt terug in de thema’s en werkvormen van je opleiding. Zo vormen je studie en je werk daadwerkelijk één geheel. Een deel van je benodigde studiepunten haal je dan ook met activiteiten en opdrachten die je tijdens je werk uitvoert. Om de duale of de in-service opleiding te kunnen volgen, moet je een leerarbeidsovereenkomst hebben voor de praktijk. In het ETZ kan dit voor het werkveld radiologie.

Als je solliciteert naar een opleidingsplaats en wordt aangenomen, krijg je vervolgens een leerarbeidsovereenkomst met het ETZ. Je gaat 32 uur per week werken als je de duale opleiding volgt, en 36 uur als je de in-service opleiding volgt. Je ontvangt salaris naar rato en arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen. De eerste maanden van de opleiding zit je op school. Bij de MBRT duale vorm zijn dat vijf maanden, bij de in-service opleiding drie maanden.

De opleiding

Je leert werken met de meest voorkomende medische beeldvormende technieken. Daarnaast worden de juiste handvatten aangeboden voor patiëntenbejegening en stralendeskundigheid. Als radiologisch laborant combineer je medische kennis, technisch handelen en stralingshygiënisch werken en daarbij, heel belangrijk, het begeleiden van een patiënt. Dit is ook uitgangspunt in de opleiding, ondersteund door concrete praktijksituaties. Zo worden de belangrijke sociale, technische, medische en stralingshygiënische aspecten in relatie tot elkaar geleerd. Ook werk je als radiologisch laborant vaak samen met collega’s uit verschillende disciplines. Om je op die samenwerking voor te bereiden, werk je tijdens de opleiding veel samen met je medestudenten. Daarnaast volg je veel onderwijs in onderwijsgroepen aan de hand van opdrachten en taken. Na het succesvol beëindigen van de opleiding ben je in staat zelfstandig radiologische onderzoeken te verrichten en de radioloog bij onderzoeken en interventies te assisteren.

Bij de duale MBRT-opleiding ben je ook bekwaam en bevoegd om in de werkvelden radiotherapie en nucleaire geneeskunde te werken. Voor het werkveld echografie wordt een specifieke post-hbo echografieopleiding gevraagd. Dit geldt voor iedereen met een MBRT-diploma of RL-diploma.

Ervaring

Mandy, radiologisch laborant: “Na mijn havo-examen ben ik begonnen met de opleiding tot radiologisch laborant. Tijdens deze studie werk je ook al meteen in een ziekenhuis. Je leert tijdens de opleiding op de afdeling Radiologie hoe je omgaat met patiënten en hoe je met geavanceerde apparatuur werkt waarmee je de röntgenopnames maakt. Nadat de studie is afgerond kun je je op de afdeling Radiologie nog verder specialiseren. De combinatie techniek en zorg spreekt me aan. Het afwisselende werk en het patiëntencontact maakt het werk als radiologisch laborant zo leuk. En ik vind het ideaal om tegelijk te leren en te werken, omdat je veel leert van de praktijk en tegelijkertijd ook nog eens een leuk centje bijverdient.”

Meer weten?

Stel je vragen gerust aan opleidingsfunctionarissen Hilke Hasselman en Dorinda van Tilborg van het ETZ. Stuur ze een e-mail via: opleidingradiologie@etz.nl. Kijk voor meer informatie op de website van Fontys, MBRT, of op de website van de Zorgacademie van het Erasmus MC.