ZorgDomein

Zorgprofessionals kunnen via ZorgDomein patiënten digitaal doorverwijzen naar het ETZ. In ZorgDomein ziet u als verwijzer direct de meest actuele gegevens van het ETZ, zoals het zorgaanbod en de wachttijden per locatie. Ook zorgt het digitaal doorverwijzen voor een duidelijkere communicatie en een betere afstemming tussen de verwijzer en het ziekenhuis, waardoor het verwijstraject voor de patiënt soepeler verloopt.

Technische vragen of problemen?

Hebt u technische vragen of problemen met de verwijsapplicatie? Neem dan contact op met ZorgDomein Servicedesk.

(020) 471 52 82 of servicedesk@zorgdomein.nl.

Andere vragen?

Hebt u andere vragen of opmerkingen? Laat het ons dat weten. U kunt contact opnemen met Jeannet de Graaf, coördinator ZorgDomein bij het ETZ, jn.degraaf@etz.nl.

Lees meer op de website http://zorgdomein.nl