Diagnovum

Diagnovum is het diagnostisch centrum voor huisartsen in de regio Midden-Brabant, West-Brabant en de hele provincie Zeeland. Diagnovum organiseert alle diagnostiek voor de patiënten van de huisartsen, verloskundigen en andere eerstelijns professionals. Diagnovum is een onafhankelijke organisatie en wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Daarnaast zitten er per regio huisartsen en specialisten in de Raden van Advies van Diagnovum.

Diagnovum werkt in Midden-Brabant samen met het ETZ. Voor analyses en diagnostiek wordt gebruik gemaakt van aanwezige voorzieningen in de ziekenhuizen. Op deze manier draagt het zorg voor diagnostiek van hoogwaardige kwaliteit en maakt het tegelijkertijd doelmatig gebruik van aanwezige apparatuur in de ziekenhuizen.

Contact

(013) 539 36 36
info@diagnovum.nl
www.diagnovum.nl