Verwijzers

ETZ hecht grote waarde aan samenwerking met partners en verwijzers in de zorg. We overleggen en werken veel samen met zorginhoudelijke organisaties, huisartsen, onderwijsinstellingen, bestuurlijke organen en zorgverzekeraars. Bent u professional in de zorg en verwijst u patiënten naar het ETZ? Dan vindt u op deze pagina alle informatie die voor u en uw patiënt van belang kan zijn. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Communicatie met onze samenwerkingspartners

We besteden veel aandacht aan de verbetering van de communicatie met al onze samenwerkingspartners, onder wie de huisartsen. Als verwijzer en aanvrager van onderzoek bent u van groot belang en bepaalt u voor een groot deel verwachtingen van patiënten en het beeld dat zij van het ETZ hebben. Dit doen we via:
 

  • de website Diagnostiek Brabant
  • ZorgDomein
  • de nieuwsbrief voor verwijzers van het ETZ
  • Ons magazine 'Buitenpost'
  • onze ‘Pepermolenbijeenkomsten’, halfjaarlijkse door ons ziekenhuis georganiseerde inhoudelijke en sociale ontmoetingsgelegenheden voor huisartsen en medische specialisten
  • een klankbordgroep, waarin huisartsen vanuit de Langstraat en het management van het ziekenhuis vertegenwoordigd zijn, praktische informatie om de dienstverlening verder te verbeteren

Contact

Wim Pleunis, woordvoerder ETZ.
Bereikbaar per mail w.pleunis@etz.nl of telefonisch 06 51 82 78 37.

Links