Verwijzers

ETZ hecht grote waarde aan samenwerking met partners en verwijzers in de zorg. We overleggen en werken veel samen met zorginhoudelijke organisaties, huisartsen, onderwijsinstellingen, bestuurlijke organen en zorgverzekeraars. Bent u professional in de zorg en verwijst u patiënten naar het ETZ? Dan vindt u op deze pagina alle informatie die voor u en uw patiënt van belang kan zijn. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Communicatie met onze samenwerkingspartners

We besteden veel aandacht aan de verbetering van de communicatie met al onze samenwerkingspartners, onder wie de huisartsen. Als verwijzer en aanvrager van onderzoek bent u van groot belang en bepaalt u voor een groot deel verwachtingen van patiënten en het beeld dat zij van het ETZ hebben. Dit doen we via:
 

  • de website Diagnovum
  • ZorgDomein
  • de ETZ-nieuwsbrief voor huisartsen
  • ons magazine 'Buitenpost' dat alle verwijzers elke zes maanden per post ontvangen
  • een klankbordgroep, waarin huisartsen uit de regio en management vertegenwoordigd zijn

Contact

Wim Pleunis, woordvoerder ETZ.
Bereikbaar per mail w.pleunis@etz.nl of telefonisch 06 51 82 78 37.

Links