Steeds meer wetenschappelijk onderzoek in algemene ziekenhuizen

Bart Berden

Voorzitter Raad van Bestuur - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

“In Nederland is geleidelijk sprake van een ordening waarbij het steeds meer gaat om ‘focus en massa’. Focus, omdat veel instellingen en hun onderzoekers ervoor kiezen niet meer alles te doen, maar een vergrootglas te leggen op een klein domein. Massa, omdat ernaar gestreefd wordt om in dat kleinere domein wel àlles in zicht te krijgen .."

Je ziet steeds vaker dat de onderzoeksfocus niet meer alleen bij academische ziekenhuizen ligt. Ook algemene ziekenhuizen zoals het onze, waarin het gaat om kleine onderdelen, richten zich op onderzoek. Het programma Topzorg is denk ik een mooie illustratie van die verschuivende focus. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is ’s lands grootste kliniek voor de neurochirurgie en numero vier voor wat betreft de traumatologie. Ons ziekenhuis is niet academisch, maar beschikt wel over ruime kennis van en ervaring op ten minste de twee genoemde terreinen. Naast de uitstekende basiszorg die we verlenen, hebben we speerpunten waarin we excelleren. Wetenschappelijk onderzoek past uitstekend bij dit profiel.

De komende jaren zijn belangrijk voor onze organisatie. Ons onderzoek stopt niet in 2018, als dit project afloopt, maar we moeten ons deze periode wel bewijzen. Door de subsidie die ons verstrekt is, kunnen we zogezegd de turbo aanzetten en er is ons veel aan gelegen te laten zien dat wetenschappelijk onderzoek op onze volledige toewijding kan rekenen.”