Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL)

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 56 62
fax: (013) 463 75 83

Openingstijden
ma-vr 08.30 - 17.00 uur
Route
80

E-mail: dldd@etz.nl

Het KFL voert bepalingen uit voor interne en externe klanten. Het werkgebied van het KFL is het bepalen van lichaamsvreemde stoffen (geneesmiddelen, drugs en andere xenobiotica) in lichaamsmateriaal zoals bloed of urine.

Laboratoriumbepalingen

  • Wilt u een geneesmiddelbepaling aanvragen voor een patiënt? Voor opgenomen patiënten kan dit digitaal worden aangevraagd via Ons EPD. Voor externe patiënten kunt u een geneesmiddelbepaling aanvragen met behulp  van het aanvraagformulier KFL.
  • Informatie over het monstermateriaal, de gewenste hoeveelheid, verzendcondities en de afnametijd van de in te sturen aanvraag is te vinden op de bepalingenwijzer van het KFL.
  • Monstermateriaal blijft tot tenminste 1 week na analyse bewaard. Nabepalingen kunnen binnen deze termijn telefonisch worden aangevraagd.
  • De meetonzekerheid per analyse kan worden opgevraagd bij het KFL.

Ga naar de bepalingenwijzer:

  Ga naar de bepalingenwijzer

 

Bepalingsdagen en advies

  • De dag waarop een bepaling routematig wordt uitgevoerd of de termijn waarop de uitslag bekend is, staat vermeld op de bepalingenwijzer van het KFL.
  • Uitslagen zijn elektronisch op te vragen via Ons EPD, voor aanvragers die hier toegang tot hebben. Externe aanvragers zullen de uitslag digitaal of schriftelijk per post ontvangen. 
  • Voor vragen of advisering over geneesmiddelbepalingen of uitslagen kunt u terecht bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Deze is op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 telefonisch bereikbaar via 013 221 5696. Buiten kantooruren is de dienstdoende ziekenhuisapotheker bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ETZ: 013 221 0000.

Privacy

Bij de verwerking van patiëntgegevens binnen het Klinisch Farmaceutisch Lab wordt het privacybeleid van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in acht genomen.

 

Dutch Laboratory on Drugs and Doping (DLDD)

De urinecontroles worden uitgevoerd in het klinisch farmaceutisch laboratorium van de Ziekenhuisapotheek, gevestigd in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) locatie TweeSteden Tilburg. In het laboratorium zijn professioneel opgeleide analisten, een organisatorisch hoofd laboratorium en een ziekenhuisapotheker werkzaam.

De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelenvoorziening van ziekenhuizen en enkele andere zorginstellingen in de regio Midden-Brabant. Zoals gebruikelijk is in ziekenhuisapotheken houdt het laboratorium zich bezig met de analyse van geneesmiddelen voor allerlei doeleinden. Naast de bepaling van geneesmiddelen in biologisch materiaal zoals bloed en urine ten behoeve van patiënten in het ziekenhuis, kwaliteitscontrole van bereidingen in de apotheek en opdrachten vanuit de industrie, is ons laboratorium eveneens actief op het gebied van urinecontrole op drugs. Dit laatste doen we onder de naam Dutch Laboratory on Drugs and Doping (DLDD). Tevens wordt deelgenomen aan nationale en internationale kwaliteitscontrole testen op het gebied van geneesmiddelen, toxicologie en drugs.