Wat testen wij

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de testen die kunnen worden aangevraagd. Hierbij is tevens aangegeven of het door ons zelf wordt uitgevoerd of door een extern laboratorium. Wanneer een test wordt uitbesteed aan een extern laboratorium duurt het wat langer voordat een uitslag bekend is. 

Component

Soort test

Uitvoerend laboratorium

Amfetamine

Screening

DLDD

Amfetamine

Bevestigingsonderzoek

Extern

Benzodiazepines

Screening

DLDD

Benzodiazepines

Bevestigingsonderzoek

Extern

Cannabis

Screening

DLDD

Cannabis

Bevestigingsonderzoek

Extern

Cocaïne

Screening

DLDD

Cocaïne

Bevestigingsonderzoek

Extern

Methadon

Screening

DLDD

Methadon

Bevestigingsonderzoek

Extern

Opioïden

Screening

DLDD

Opioïden

Bevestigingsonderzoek

Extern

Ethylglucuronide

Screening

DLDD

Ethylglucuronide

Bevestigingsonderzoek

Extern

Ketamine

Screening

Extern

Ketamine

Bevestigingsonderzoek

Extern

Methylfenidaat

Screening

Extern

Methylfenidaat

Bevestigingsonderzoek

Extern

GHB

Bevestigingsonderzoek

DLDD

De prijs voor een bevestigingsonderzoek ligt een stuk hoger dan een screening. Voor de actuele prijs kunt u contact opnemen met het laboratorium. Dat geld ook voor de prijs van de ketamine en methylfenidaat, welke door een extern lab worden uitgevoerd.

Uitslagen van screeningen welke door het DLDD worden uitgevoerd zijn doorgaans bekend op de dag dat het urinemonster wordt ontvangen. Screeningen worden op iedere werkdag uitgevoerd.
Een GHB bevestigingsonderzoek wordt 1 x per week uitgevoerd.

Uitslagen van onderzoeken welke door een extern lab worden uitgevoerd zullen doorgaans na twee  weken bekend zijn.