Begrippenlijst dopingcontrole

Binnen het DLDD worden de volgende begrippen gehanteerd:

Screening

Dit is het allereerste onderzoek op de urine middels immunoassay. Hierbij wordt de urine (monster A) gescreend met behulp van antilichamen op de aanwezigheid van (een groep van) drugs en/of hun afbraakproducten. Als de waarde boven een bepaalde grens komt, de afkapwaarde (ook wel cut-off genoemd), spreken we van een positieve uitslag. Juiste interpretatie van de gegevens en context is hierbij echter extreem belangrijk. Het is een betrouwbare en goedkope methode.

Herhalingsonderzoek

Dit is een onderzoek op dezelfde urine door hetzelfde laboratorium: hiervoor wordt op uw verzoek dezelfde urine (monster A), door ons bewaard na analyse, nogmaals gemeten door middel van screening.

Contra-expertise

We spreken van een contra-expertise wanneer de analyse nogmaals wordt uitgevoerd op dezelfde urine, maar dan op monster B (verkregen door direct na de monstername het monster over twee buisjes te verdelen). Een contra-expertise wordt uitgevoerd door een ander laboratorium maar volgens dezelfde methode (immuno assay) als gebruikt bij het eerste onderzoek (screening).

Bevestigingsonderzoek

Een bevestigingsonderzoek wordt uitgevoerd met een andere, juridisch geldige, methode op LC/MS (vloeistofchromatografie/massaspectrometrie). De analyse wordt uitgevoerd op het A-monster. Bij een methode met LC/MS wordt gekeken naar afzonderlijke componenten, in tegenstelling tot de screening waarbij een component inclusief de afbraakproducten tegelijk gemeten wordt. De resultaten van een bevestigingsonderzoek zijn doorgaans dan ook lager dan die van een screening, omdat naar afzonderlijke componenten wordt gekeken maar niet alle afbraakproducten onderzocht worden. Een analyse met LC/MS geeft onbetwistbare resultaten. Met een bevestigingsonderzoek kan dus ondubbelzinnig worden aangetoond of een bepaalde drug aanwezig is in de urine en in welke concentratie. Bevestigingsonderzoeken worden door het DLDD uitbesteed aan een ander laboratorium. Het is een dure methode.