Verpleegafdeling Urologie

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 53 44
Bezoektijden
10.00 - 21.00 uur
Route
2A

De verpleegafdeling Urologie bestaat uit twee afdelingen; afdeling Urologie 2A vind je op de tweede verdieping en de gemengde afdeling Urologie/Gynaecologie 2B is op de eerste verdieping. Beide verpleegafdelingen zijn op locatie ETZ TweeSteden.

Het specialisme Urologie houdt zich bezig met de urinewegen van de man en de vrouw, en de geslachtorganen van de man. De uroloog behandelt aandoeningen aan de nieren, bijnieren, urineleiders, blaas, urinebuis, penis, scrotum en de prostaat. Voorbeelden van aandoeningen die de uroloog behandelt zijn: nierstenen, prostaatkanker, blaaskanker, impotentie, plasklachten. Ook de sterilisatie bij de man hoort bij het vakgebied van de uroloog.

Het specialisme Gynaecologie houdt zich bezig met aandoeningen en afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Voorbeelden van aandoeningen die de gynaecoloog behandelt zijn problemen die te maken hebben met de geslachtsorganen, zoals onregelmatige of overvloedige menstruatie, afwijkend uitstrijkje, anticonceptie en seksuologische problemen. Problemen die op oudere leeftijd kunnen voorkomen zijn overgangsklachten, incontinentie, verzakking van de blaas, en kanker aan de geslachtsorganen.

Op onze verpleegafdelingen komt u meerdere mensen tegen: 

Urologen

Urologie is de medische-chirurgische tak van de geneeskunde voor diagnostiek en behandeling van alle mogelijke problemen m.b.t. het urinewegsysteem - zowel bij mannen, vrouwen als kinderen - enerzijds en de mannelijke geslachtsorganen anderzijds. Deze specialisten werken nauw met elkaar samen en zijn als team verantwoordelijk voor de medische behandeling. In de meeste gevallen behandelt uw eigen specialist u, maar door omstandigheden kan het voorkomen dat de specialisten elkaar vervangen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Bekijk alle urologen in het ETZ

Gynaecologen

Gynaecologie houdt zich bezig met de medische zorg voor de vrouw in al haar levensfasen. Vrouwen komen voor diagnostiek en behandeling van alle mogelijke problemen m.b.t. de vrouwelijke geslachtsorganen naar de gynaecoloog. 

Afdelingsartsen

Een afdelingsarts is een arts-assistent die wordt opgeleid tot specialist. Hij/zij regelt tijdens zijn/haar opleiding de medische zorg op de verpleegafdeling. Op de afdeling zijn meerdere afdelingsartsen, in wisselende diensten, aanwezig. Zij lopen dagelijks visite en overleggen dagelijks met de urologen en gynaecologen. Er is altijd een uroloog en gynaecoloog beschikbaar om de arts-assistent op verzoek bij te staan. 

Co-assistenten
Co-assistenten zijn studenten geneeskunde die in opleiding zijn tot arts en in de praktijk ervaring opdoen. Het is mogelijk dat u twee keer onderzocht wordt; zowel door een co- assistent als door uw behandelend arts. U kunt het aangeven als u dit liever niet heeft. Dit wordt gerespecteerd en genoteerd in uw dossier, zodat we hiermee rekening kunnen houden.

Teamleidinggevende
De teamleidinggevende van de afdeling is in samenspraak met verpleegkundigen en ziekenverzorgenden verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse directe patiëntenzorg. Hij/Zij is aanspreekbaar voor het zorgbeleid rond een patiënt en coördineert het totale zorgproces. Ze ondersteunt en coacht medewerkers bij hun persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling.

Verpleegkundigen
De medewerkers met wie u het meeste contact zult hebben, zijn de verpleegkundigen op de verpleegafdeling. Zij dragen zorg voor uw dagelijkse verpleging, verzorging en begeleiding. Ook informeren zij u over verpleegkundige aspecten, begeleiden en observeren zij patiënten tijdens hun ziekbed. 

Op de afdeling werken we met het systeem van kamertoewijzing. Iedere dag wordt een (leerling)verpleegkundige aangesteld die voor u zorgt en waar u met vragen terecht kunt. U kunt op het whiteboard op uw kamer zien wie er die dag op uw kamer werkt. 

Oncologieverpleegkundigen
De oncologieverpleegkundige draagt zorg voor de uitvoering van gespecialiseerde verpleegkundige zorg met betrekking tot de complexe en intensieve zorgvraag bij oncologische patiënten. Hij/zij begeleidt op basis van zijn/haar specifieke kennis patiënten en familie en geeft binnen de grenzen van relevante wetgeving informatie over behandeling, verpleging en ziektebeeld.

Leerlingen
De leerlingen werken altijd onder supervisie van een verpleegkundige. Dit kan onder direct toezicht zijn in complexe situaties, of op afstand (met regelmatig mondelinge terugkoppeling en nalezen rapportage).

Afdelingssecretaresses
De afdelingssecretaresses zijn het centrale aanspreekpunt achter de balie, voor onder andere de ontvangst van patiënten en bezoekers. Verder hebben zij administratieve taken, maken afspraken voor onderzoek en polikliniekbezoek, en verzorgen de post op de afdeling.

Zorgassistenten
De zorgassistenten verstrekken en verzorgen het drinken en de door de centrale keuken geleverde voeding aan patiënten, zodat de patiënt verantwoorde voeding krijgt binnen de bestaande protocollen en procedures. De zorgassistenten zien mede toe op de naleving van voedingsvoorschriften en diëten die verband houden met diagnostiek en behandeling.
Tevens ondersteunen ze het primaire zorgproces. Ze werken altijd onder supervisor van een verpleegkundige. 

Afdelingsassistent 
De medewerkers voeren dagelijks huishoudelijke werkzaamheden uit op patiëntenkamers en overige algemene ruimtes van de afdeling. Medewerkers verzorgen en begeleiden, eventueel samen met een verpleegkundige, uw vervoer in het ziekenhuis, bijvoorbeeld als u voor onderzoek naar een andere afdeling moet worden gebracht.

Vrijwilligers
In het ziekenhuis kunt u regelmatig te maken krijgen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers nemen verschillende taken op zich. Ze verzorgen bijvoorbeeld de bloemen en het fruit op de afdeling.