Kinderneurologie

Voor kinderen met neurologische aandoeningen is er een speciale polikliniek Kinderneurologie. U komt met uw kind op ons spreekuur na verwijzing door uw huisarts, kinderarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, revalidatiearts of andere specialist. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u naar de kinderneurologie gestuurd wordt zoals: problemen met de motorische en/of mentale ontwikkeling, hoofdpijn, epilepsie, spierziekten, verworven of aangeboren hersenletsel.

Gang van zaken

Het spreekuur met kinderneuroloog mw. dr. J.M.F. Niermeijer vindt plaats op de polikliniek Neurologie / Kindergeneeskunde op één van de locaties. Aangezien het ETZ de A-opleiding tot neuroloog verzorgt, kan het zijn dat u in eerste instantie niet door de kinderneuroloog zelf, maar door een neuroloog in opleiding gezien wordt.

Tijdens het spreekuur gaan we dieper in op de beschrijving van de verschijnselen of klachten van uw kind. Hierbij zijn we ook geïnteresseerd in gegevens over de ontwikkeling van uw kind en het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Vervolgens vindt neurologisch onderzoek plaats.

Wat neemt u mee?
 • boekje consultatiebureau met de groeigegevens
 • medicatielijst
 • eventuele verslagen van psychologisch onderzoek
 • eventuele verslagen van onderzoek van de fysiotherapeut
 • eventuele verslagen van eerdere onderzoeken door andere specialisten, voor zover die in uw bezit zijn
Links

Het zorgteam bestaat uit:

 • dr. Niermeijer
 • kinderartsen
 • kinderpsychologen
 • dr. Gordijn, kinderpsychiater
 • dr. B.de Vries, klinisch geneticus Radboud UMC maandelijks op locatie TweeSteden
 • dr. C Marcelis, klinisch geneticus maandelijks op locatie Elisabeth
 • kinderfysiotherapeuten
 • kinderneurologen Radboud UMC: als er sprake is van een aandoening waarbij de expertise van een academisch ziekenhuis nodig is, dan is er een nauw samenwerkingsverband met de kinderneurologen van het Radboud UMC in Nijmegen.
 • ambulante schoolbegeleidingsdienst Berkenschutse, verbonden aan Epilepsiecentrum Kempenhaeghe.
 • kinderrevalidatieartsen Leijpark.

Nicole Damen-Baars

Verpleegkundig specialist Kinderneurologie

Sinds september 2018 ben ik met veel plezier werkzaam als verpleegkundig specialist in het ETZ te Tilburg.